Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe käynnistyi

Osallistuva budjetoinnin ideointivaihe on käynnistynyt ja se kestää tammikuun 15. päivään asti. Ideoita voi jättää eJämsän kautta. Jämsän vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin määräraha on kolmekymmentätuhatta (30 000 €) euroa.

Mitä osallistuva budjetointi tarkoittaa?

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset pääsevät ideoimaan tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Ideointivaiheen jälkeen toteuttamiskelpoiset ideat etenevät äänestysvaiheeseen, jossa kuntalaiset pääsevät äänestämään, mitkä ideat toteutetaan. Äänestysvaihe käynnistyy maaliskuussa 2023.

Vuoden 2023 teemat

Osbun vuoden 2023 teemat liittyvät energian säästämiseen ja luontokadon ehkäisemiseen. Jämsän kaupunki haluaa kerätä osbun avulla kuntalaisilta ideoita seuraaviin teemoihin liittyen:

  • Pyöräilyn edistäminen
  • Kävelyn edistäminen
  • Luontokohteiden uudistaminen
  • Luontokadon ehkäiseminen
  • Energian säästäminen

Osbun vaiheet

Ideointivaihe 1.12.2022-15.1.2023

Äänestysvaihe 15.3.2023-30.3.2023

Toteutusvaihe: 1.4.-31.12.2023

Lisätiedot suunnittelija Katja Lahtinen, p. 040 728 5656, katja.lahtinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös