Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Osallistuva budjetointi vuosina 2024-2027

Jämsän kaupungin osallistuvan budjetoinnin ideoita ei kerätä vuosina 2024-2027 kaupungin säästötoimenpiteiden johdosta.

Mitä Osallistuva budjetointi tarkoittaa?

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset pääsevät ideoimaan tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat jättää ideoitaan eJämsän kautta ja äänestää ehdotusten joukosta ideoita toteutukseen. Osallistuvan budjetoinnin järjestelmän kautta kerätään myös Nuorisovaltuuston määrärahan käyttöideat vuosittain.

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2023 ideahaku ja äänestäminen

Vuoden 2023  Osbun ideoita kerättiin joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana.  Ideoita saatiin Osbuun saatiin huikeat 17 kpl. Jämsän vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin määräraha on kolmekymmentätuhatta (30 000 €) euroa. Osbun vuoden 2023 teemat liittyivät energian säästämiseen ja luontokadon ehkäisemiseen. Ideoita toivottiin mm:

  • Pyöräilyn edistämiseen
  • Kävelyn edistämiseen
  • Luontokohteiden uudistamiseen
  • Luontokadon ehkäisemiseen
  • Energian säästämiseen

Vuoden 2023 Osbun toteutettavat ideat

Vuoden 2023 ideoista järjestettiin äänestys 3.4.-23.4.2023 ja eniten ääniä saivat Alamäkipainotteinen Bike Park reitistö ja Länkipohjan satamassa olevan kävelysillan uusiminen. Ääniä annettiin huikeat 753 kpl! Ideoiden jättäjiin ollaan kaupungilta yhteydessä lähiaikoina.

 

Osallistuva budjetoinnin vuoden 2023 esittelyvideo

Osallistuvan budjetoinnin 2022 jatkoon päässeet ideat

Jämsässä osallistuvan budjetoinnin ideoita kerättiin loppuvuonna 2021. Kuntalaisilta tuli määräaikaan mennessä viisi ideaa, joiden pohjalta tehtiin valmistelua ja ideoiden joukosta karsittiin ne hankkeet, joihin osbun vuoden 2022 määräraha (20 000 €) ei riitä tai jotka muuten ovat kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden kanssa ristiriidassa.

Jaa sosiaalisessa mediassa