Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat jättää ideoitaan osallistuvaan budjetointiin ja äänestää ehdotusten joukosta ideoita toteutukseen. Osallistuvan budjetoinnin järjestelmän kautta kerätään myös Nuorisovaltuuston määrärahan käyttöideat vuosittain.

Osallistuvan budjetoinnin 2022 jatkoon päässeet ideat

Jämsässä osallistuvan budjetoinnin ideoita kerättiin loppuvuonna 2021. Kuntalaisilta tuli määräaikaan mennessä viisi ideaa, joiden pohjalta tehtiin valmistelua ja ideoiden joukosta karsittiin ne hankkeet, joihin osbun vuoden 2022 määräraha (20 000 €) ei riitä tai jotka muuten ovat kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden kanssa ristiriidassa.

Jämsän kaupunki kiittää kaikista ideoista. Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin ideahaku käynnistyy syksyllä 2022.

Jaa sosiaalisessa mediassa