Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Mitä Osallistuva budjetointi tarkoittaa?

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset pääsevät ideoimaan tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat jättää ideoitaan eJämsän kautta ja äänestää ehdotusten joukosta ideoita toteutukseen. Osallistuvan budjetoinnin järjestelmän kautta kerätään myös Nuorisovaltuuston määrärahan käyttöideat vuosittain.

Vuoden 2023 Osallistuva budjetointi on käynnistynyt!

Vuoden 2023 aikana toteutettavien ideoiden haku on päättynyt 15.1.2023.  Jämsän vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin määräraha on kolmekymmentätuhatta (30 000 €) euroa. Osbun vuoden 2023 teemat liittyvät energian säästämiseen ja luontokadon ehkäisemiseen.

Vuoden 2023 osbun ideoita kerättiin:

  • Pyöräilyn edistäminen
  • Kävelyn edistäminen
  • Luontokohteiden uudistaminen
  • Luontokadon ehkäiseminen
  • Energian säästäminen

Osallistuvan budjetoinnin 2022 jatkoon päässeet ideat

Jämsässä osallistuvan budjetoinnin ideoita kerättiin loppuvuonna 2021. Kuntalaisilta tuli määräaikaan mennessä viisi ideaa, joiden pohjalta tehtiin valmistelua ja ideoiden joukosta karsittiin ne hankkeet, joihin osbun vuoden 2022 määräraha (20 000 €) ei riitä tai jotka muuten ovat kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden kanssa ristiriidassa.

Jaa sosiaalisessa mediassa