Länkipohjan satamassa olevan kävelysillan uusiminen

Länkipohjan satamassa olevan kävelysillan uusiminen turvallisemmaksi ja helpommaksi käyttää.

Idean kuvaus

Länkipohjan satamassa on Oinasojan yli menevä puusilta, joka on Längelmäen kunnan aikanaan rakentama. Oinasojan ympäristössä on käynnissä useita hankkeita: vesi-Infran ( Jämsän Vesi) Paikallisen jakokunnan selvityksessä on ennallistaa Oinasoja takaisin lohien elinympäristöksi ja kaupungin  projekti sataman kunnostamiseksi.  Näihin edellä lueteltuihin hankkeisiin ja tämän vuoden OSBU-teemaan sopisi Oinasojan sillan uusiminen. Nykyinen silta on kapea ja huonokuntoinen, eikä kovin edustavan näköinen.

Tämän hankkeen tarkoitus olisi saada uusi silta, joka palvelisi lenkkeilijöitä, pyöräilijöitä, turisteja ja ennen kaikkea mahdollistaisi läheisen palvelutalon asukkaiden ulkoiluttamisen turvallisesti sataman alueella ja kuitenkin lähellä palvelutaloa.

Arviointiryhmän kommentit ideasta:

Länkipohjan satamassa on Oinasojan yli menevä puusilta, joka on Längelmäen kunnan aikanaan rakentama ja nykyisellään kapea ja huonokuntoinen. Kuntalaisen tekemän ehdotuksen mukaisesti silta korjattaisiin kevyelle liikenteelle sopivaksi. Idea toteutettaisiin yhdessä yhdessä Länkipohjan yhdistysten kanssa.

Vahvistettu kustannusarvio

Osallistuvan budjetoinnin kautta tuleva mahdollinen rahoitus:

Jaa sosiaalisessa mediassa