Vaalit

Presidentinvaali 2024

Vuoden 2024  presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024, mahdollinen toinen vaali on sunnuntaina 11.2.2024.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024.

Päivitämme allaoleviin hakujaksoihin tarkempaa tietoa presidentinvaaleista lähempänä vaaleja. Nyt löydät niistä menneiden eduskuntavaalien ohjeistusta.

Alimpana löydät tuloksia Jämsän äänestyksistä eduskuntavaaleissa 2023

 • Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 Huom! Päivitetään myöhemmin.

  Ennakkoäänestys kotimaassa on ke-ti 22.-28.3.2023, tarkista Jämsän äänestyspaikkojen aukioloajat Ennakkoäänestyspaikat-kohdan alta.

  Ennakkoäänestys ulkomailla on ke-la 22.-.25.3.2023. Löydät ulkomaan äänestysohjeet ja paikat oikeusministeriön sivuilta.

  Äänioikeusrekisterin tietojen poiminta tehdään 10.2.2023 klo 24. Tämä määrää kunkin äänioikeutetun äänestysalueen ja vaalipiirin, minkä ehdokkaita voi äänestää. Huom! Jos muutat tuon päivämäärän jälkeen, äänesi menee edelleen päivämäärän mukaisen asuinpaikan mukaan. Esim. jos muutat 1.3.23 Jämsään Utsjoelta, äänestät edelleen Lapin vaalipiirin ehdokkaita ja voit äänestää heitä ennakkoon Jämsässä.

  Ehdokashakemukset vaalipiirilautakunnalle on jätettävä 21.2.2023 klo 16 mennessä. Tämän jälkeen vaalipiirilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän 2.3.2023. Tässä vaiheessa ehdokkaat saavat numeronsa ja numeroilla varustettu mainonta voi alkaa, ulkomainonta kaupunginhallituksen päättämillä Jämsän ulkomainontapaikoilla alkaa 15.3.2023.

  Ilmoitus äänioikeudesta -kirjeet postitetaan viimeistään 9.3.2023 Digi- ja väestötietoviraston toimesta. Jos olet antanut jollekin valtiohallinnon toimijalle luvan toimittaa sähköisesti asiakirjoja, niin ilmoitus tulee sähköisesti Suomi.fi -palveluun. Tästä kirjeestä selviää vaalipäivän äänestyspaikkasi. Liitteenä on myös paljon tietoa eri äänestystavoista sekä oman vaalipiirisi ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen.

  Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 21.3.2023 klo 16. Katso tarkemmin kohdasta Kotiäänestys

 • Äänestysvaihtoehdot, ohjeet äänestystä varten sekä ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät myös jokaiselle äänestäjälle lähetettävästä Ilmoitus äänioikeudesta –kirjeestä, jonka Digi- ja väestötietovirasto toimittaa äänestäjille ennen vaaleja.

  Kirje voidaan myös toimittaa sähköisesti Suomi.fi -viestinä, jos olet antanut luvan valtionhallinnon toimijoiden sähköiseen viestintään.

  Ilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, tosin laitos- ja kotiäänestyksessä se helpottaa äänestystoimitusta.

  Äänioikeusrekisterin poimintapäivä on xx.xx.2023, se päivä määrää vaalipäivän äänestysalueen ja minkä vaalipiirin ehdokkaita äänestät. Huom! Presidentinvaalissa kaikilla vaalipiireillä on samat ehdokkaat. Katso tarkempaa tietoa Eduskuntavaalien 2023 aikataulut -kohdasta.

 • Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

  Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Tällaiseksi selvitykseksi katsotaan riittävän esim. se, että vaalivirkailija tuntee äänestäjän tai äänestäjällä on saattaja, joka todistaa oman henkilöllisyytensä ja vahvistaa äänestäjän esittämän henkilöllisyyden esim. kuvattomalla Kela-kortilla.

  Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa).

 • Ennakkoäänestyksessä voit äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Jämsän kaupungin alueen ennakkoäänestyspaikat ja -ajat on kaupunginhallitus määräää xx.xx.2023 § x. Ennakkoäänestyksen Jämsän kaupungin yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa hoitavat keskusvaalilautakunnan palkkaamat vaalitoimitsijat.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa).

  1. Jämsän liikuntahalli, käyntiosoite on Keskuskatu 16, 42100 Jäm­sä.
  2. Koivutie 4:n liiketila, käyntiosoite Koivutie 4, 42300 Jäm­sän­kos­ki.
  Jämsän Liikuntahallissa ja Koivutie 4:n liiketilassa toimivien ennak­koäänestyspaikkojen aukioloajat ovat
  ke 22.3.2023 klo 9.00-19.00
  to 23.3.2023 klo 9.00-19.00
  pe 24.3.2023 klo 9.00-19.00
  la 25.3.2023 klo 9.00-15.00
  su 26.3.2023 klo 10.00-15.00
  ma 27.3.2023 klo 9.00-19.00
  ti 28.3.2023 klo 9.00-19.00
  3. Kuoreveden kirjasto, käyntiosoite Lentoasemantie 1, 35600 Hal­li.
  4. Länkipohjan kirjasto, käyntiosoite Kirjastotie 4, 35400 Län­gel­mä­ki.
  Kirjastojen yhteydessä toimivien ennakkoäänestyspaikkojen au­ki­olo­ajat ovat
  pe 24.3.2023 klo 9.00-19.00
  la 25.3.2023 klo 10.00-15.00
  ma 27.3.2023 klo 9.00-19.00
  ti 28.3.2023 klo 9.00-19.00
  5. Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää
  Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
  to 23.3.2023 klo 9.00-14.00
 • Huom! Päivitetään myöhemmin.

  Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023, jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00.  Vaalipäivän äänestyksen hoitavat kaupunginhallituksen äänestysalueille valitsemat vaalilautakunnat.

  Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueen äänestyspaikassa, tieto löytyy Ilmoitus äänioikeudesta -kirjeen etusivulta.

  Jämsän kaupungin karttapalvelusta  Jämsä kartat  -sivulta voi valita Aineistot -otsakkeen kohdalta Osa-alueet ja sieltä äänestysalueet. Tämän jälkeen kartasta voi katsoa oman osoitteen perusteella äänestysalueen.

  Äänestysalue                                                Äänestyspaikat
  001. Kaipolan äänestysalue               Kaipolan koulu, Kaipolan koulutie 3, Kaipola
  002. Seppolan äänestysalue             Jämsän Liikuntahalli, Keskuskatu 16, Jämsä
  003. Kuoreveden ää­nes­tys­alue        Kuoreveden koulu, Opinkuja 2, Halli
  004. Jämsänkosken ää­nes­tys­alue   Koivutie 4:n liiketila, Koivutie 4, Jämsänkoski
  005. Koskenpään ää­nes­tys­alue        Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, Koskenpää

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta ei ole henkilöllisyystodistus eikä sitä tarvita ennakkoäänestyksessä.

 • Huom! Päivitetään myöhemmin.

  Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan omassa kotikunnassaan.

  Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla.

  Kotiäänestys tapahtuu ke 22.- ti 28.3.2023 ennakkoäänestyksen aikana. Kotiäänestyksen hoitavat keskusvaalilautakunnan nimeämät vaalitoimitsijat keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan määräämällä aikataululla.

  Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3. 2023 klo 16 mennessä myöhemmin ilmoitettaviin puhelinnumeroihin.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta -kirje helpottaa kotiäänestyksessä, mutta ei ole pakollinen.

  Kotiäänestyslomakkeen löydät alla olevasta linkistä oikeusministeriön sivulta.

 • Huom! Päivitetään myöhemmin.

  Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksissa ympärivuorokautista hoitoa saavat henkilöt, myös ulkopaikkakuntalaiset. Ennakkoäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kussakin laitoksessa erikseen. Laitoksissa äänestyksen järjestävät kaupunginhallituksen valitsemat vaalilautakunnat 1 – 2 kertaa ennakkoäänestysaikana 22.-28.3.2023.

  Jämsän kaupunginhallitus on päättänyt 31.10.2022 § 310 Jämsän laitosäänestyspaikat:

  Sairaalan hoi­to-osas­tot 2, 5 ja akuuttiosasto 4 sekä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoitoa antavat laitokset Hal­lin palvelutalo, Län­ki­poh­jan pal­ve­lu­ta­lo, Lin­na­kar­ta­non pal­ve­lu­ta­lo, Seppolan palvelutalo, Attendo Kos­ki­puis­to, Esperi Hoi­va­ko­ti Jaatilanranta, Esperi Hoitokoti Koskikoti sekä Iki­pih­la­ja Johanna. Koskentien palvelutalo ja ryhmäkoti, Säterintien palvelutalo, Sak­sa­lan palveluasunnot sekä Ko­ti­mäen ryhmäkoti. Linnakartanon ryhmäkodeissa asuvat äänestävät Linnakartanon palvelukeskuksessa.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta -kirje helpottaa laitosäänestyksessä, mutta ei ole pakollinen.

 • Kirjeäänestystä voi käyttää, jos asut tai oleskelet ulkomailla ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän ajan.

  Jämsäläisten äänioikeutettujen kirjeäänestyksen palautusosoite on Jämsän kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä.  Ehdokasnumero valitaan Keski-Suomen vaalipiirin ehdokkaista.

 • Eduskuntavaalien 2023 Keski-Suomen vaalipiirin ehdokkaat vahvistettiin Keski-Suomen vaalipiirissa 2.3.2023.

  Keski-Suomen ehdokkaat löytyvät Oikeusministeriön vaalisivustolta.

  Myös muiden vaalipiirien ehdokkaat löytyvät Oikeusministeriön vaalisivustolta.

  Keski-Suomen vaalipiirien ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävissä mm. Raitilla kirjastolla ja Forumin käytävällä. Lisäksi kaikilla ennakkoäänestyspaikoilla ja vaalipäivän äänestyspaikoilla äänestysaikaan. Jämsän ja Jämsänkosken äänestyspaikkojen ikkunoihin on laitettu ehdokaslistojen yhdistelmät jo etukäteen. Laitosäänestyksen vaalivirkailijoilla ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoilla on ehdokaslistojen yhdistelmiä mukanaan.

  Ennakkoäänestyspaikoilla sekä laitosäänestyksen vaalitoimitsijoilla on mukanaan myös muiden vaalipiiren ehdokaslistojen yhdistelmät.

 • Tänne on koottu tiedostoina eduskuntavaalien 2023 tuloksia Keski-Suomen vaalipiirin tekemän tarkastuslaskennan jälkeisestä tilanteesta.

  Lisänä linkki Oikeusministeriön vaalisivuille Keski-Suomen vaalipiiristä valituista kansanedustajista

   

Jaa sosiaalisessa mediassa