Vaalit

Europarlamenttivaalit 2024

Vuoden 2024  europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Ennakkoäänestys oli kotimaassa 29.5.-4.6.2024.

 • Vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

  Ennakkoäänestys kotimaassa on ke-ti 29.5.-4.6.2024. Varmista Jämsän äänestyspaikkojen aukioloajat Ennakkoäänestyspaikat-kohdan alta.

  Ennakkoäänestys ulkomailla on ke-la 29.5.-.1.6.2024. Löydät ulkomaan äänestysohjeet ja paikat oikeusministeriön sivuilta.

  Äänioikeusrekisterin tietojen poiminta tehdään 19.4.2024 klo 24. Tämä määrää kunkin äänioikeutetun äänestysalueen. Esim. jos kotipaikkasi muuttuu 20.4.24, vaalipäivän äänestyspaikkasi on edelleen se missä olet ollut kirjoilla 19.4.2024, mutta voit äänestää ennakkoon Jämsässä tai muualla.

  Europarlamenttivaalien ehdokashakemukset Helsingin vaalipiirilautakunnalle on jätettävä 30.4.2024 klo 16 mennessä. Tämän jälkeen vaalipiirilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän 10.5.2024. Tässä vaiheessa ehdokkaat saavat numeronsa ja numeroilla varustettu mainonta voi alkaa, ulkomainonta kaupunginhallituksen päättämillä Jämsän ulkomainontapaikoilla alkaa 22.5.2024.

  Ilmoitus äänioikeudesta -kirjeet postitetaan viikosta 20 alkaen Digi- ja väestötietoviraston toimesta. Jos olet antanut jollekin valtiohallinnon toimijalle luvan toimittaa sähköisesti asiakirjoja, niin ilmoitus tulee sähköisesti Suomi.fi -palveluun. Tästä kirjeestä selviää vaalipäivän äänestyspaikkasi. Liitteenä on myös paljon tietoa eri äänestystavoista sekä oman vaalipiirisi ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen.

  Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 28.5.2024 klo 16.  Katso tarkemmin kohdasta Kotiäänestys.

 • Äänestysvaihtoehdot, ohjeet äänestystä varten sekä ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät myös jokaiselle äänestäjälle lähetettävästä Ilmoitus äänioikeudesta –kirjeestä, jonka Digi- ja väestötietovirasto toimittaa äänestäjille ennen vaaleja.

  Kirje voidaan myös toimittaa sähköisesti Suomi.fi -viestinä, jos olet antanut luvan valtionhallinnon toimijoiden sähköiseen viestintään.

  Ilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, tosin laitos- ja kotiäänestyksessä se helpottaa äänestystoimitusta.

  Äänioikeusrekisterin poimintapäivä on 19.4.2024, se päivä määrää vaalipäivän äänestysalueen. Huom! Europarlamenttivaaleissa kaikilla vaalipiireillä on samat ehdokkaat.

 • Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

  Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Tällaiseksi selvitykseksi katsotaan riittävän esim. se, että vaalivirkailija tuntee äänestäjän tai äänestäjällä on saattaja, joka todistaa oman henkilöllisyytensä ja vahvistaa äänestäjän esittämän henkilöllisyyden esim. kuvattomalla Kela-kortilla.

  Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa).

 • Ennakkoäänestyksessä voit äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Jämsän kaupungin alueen ennakkoäänestyspaikat ja -ajat on kaupunginhallitus määrännyt 11.3.2024 § 56. Ennakkoäänestyksen Jämsän kaupungin yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa hoitavat keskusvaalilautakunnan palkkaamat vaalitoimitsijat.

  Jämsän Forum, Keskuskatu 2–4, 42100 Jämsä sekä Jämsänkosken Koivutie 4:n liiketila, Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski

  • ke 29.5.- to 30.5.2024 klo 9–19
  • pe 31.5.2024 klo 9-17
  • la 1.6.2024 klo 9–14
  • su 2.6.2024 klo 10–14
  • ma 3.6. – ti 4.6.2024 klo 9–19

  Kuoreveden kirjasto, Lentoasemantie 1, 35600 Halli sekä Länkipohjan kirjasto, Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki

  • pe 31.5.2024 klo 9-17
  • la 1.6.2024 klo 10–14
  • ma 3.6. – ti 4.6.2024 klo 9–19

  Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää

  • to 30.5.2024 klo 9–17

   

 • Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024.  Äänestyspaikka on avoinna klo 9.00 – 20.00. Vaalipäivän äänestyksen hoitaa kaupunginhallituksen äänestysalueelle valitsema vaalilautakunta.

  Jämsän kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 19.6.2023 § 38 muuttaa äänestysaluejaotustaan siten, että Jämsän kaupunki muodostaa yhden äänestysalueen.

  Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueen äänestyspaikassa, tieto löytyy Ilmoitus äänioikeudesta -kirjeen etusivulta.

  Äänestysalue 001 Jämsä, äänestyspaikka on Paunun koulu, Paununkatu 1, Jämsä. Kulku koulu sisäpihan kautta, seuraa opasteita.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta -kirje ei ole henkilöllisyystodistus eikä sitä tarvita äänestyksessä.

 • Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan omassa kotikunnassaan.

  Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla.

  Kotiäänestys tapahtuu ke 29.5.- ti 4.6.2024  ennakkoäänestyksen aikana. Kotiäänestyksen hoitavat keskusvaalilautakunnan nimeämät vaalitoimitsijat keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan määräämällä aikataululla.

  Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä joko kirjallisesti os. Jämsän keskusvaalilautakunta, Paattilantie 2, 42100 Jämsä tai puhelimitse puh. 044 9019864 (alkaen 29.4.2024) viimeistään tiistaina 28.5. 2024 klo 16 mennessä.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta -kirje helpottaa kotiäänestyksessä, mutta ei ole pakollinen.

  Kotiäänestyslomakkeen löydät alla olevasta linkistä oikeusministeriön sivulta.

 • Laitosäänestys järjestetään sairaalassa ja ympärivuorokautista hoitoa
  antavissa toimintayksiköissä. Ennakkoäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kussakin laitoksessa erikseen. Laitoksissa äänestyksen järjestävät kaupunginhallituksen valitsemat vaalitoimikunnat ennakkoäänestysaikana 29.5.-4.6.2024.

  Laitosäänestys järjestetään myös seuraavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä:
  – Koskentien palvelutalo ja pienryhmäkoti,
  – Saksalan palveluasunnot sekä Kotimäen pienryhmäkoti,
  – Linnakartanon ryhmäkodeissa sekä Linnakartanon alueen rivitaloissa asuvat äänestävät Linnakartanon päiväkeskuksessa.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta -kirje helpottaa laitosäänestyksessä, mutta ei ole pakollinen.

 • Kirjeäänestystä voi käyttää, jos asut tai oleskelet ulkomailla ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän ajan.

  Jämsäläisten äänioikeutettujen kirjeäänestyksen palautusosoite on Jämsän kaupungin keskusvaalilautakunta, Paattilantie 2, 42100 Jämsä.

 • Europarlamenttivaalien 2024 ehdokkaat vahvistetaan Helsingin vaalipiirissä 10.5.2024.

  Ehdokaslistojen yhdistelmät tulevat nähtäville mm. Raitin kirjastolle. Lisäksi kaikille ennakkoäänestyspaikoille ja vaalipäivän äänestyspaikalle äänestysaikaan.

  Laitosäänestyksen vaalivirkailijoilla ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoilla on ehdokaslistojen yhdistelmiä mukanaan.

presidentinvaalien mainos

Jaa sosiaalisessa mediassa