Vaalit

Eduskuntavaalit vuonna 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Muut tärkeät ajankohdat ovat: 

ennakkoäänestys kotimaassa: ke-ti 22.-28.3.2023
ennakkoäänestys ulkomailla: ke-la 22.-.25.3.2023 

Äänestys Jämsässä
Äänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat määrää Jämsän kaupunginhallitus lähempänä vaaleja.  

Ennakkoäänestyksessä saa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko koti- tai ulkomailla. 

Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksissa ympärivuorokautista hoitoa saavat henkilöt. Ennakkoäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kussakin laitoksessa erikseen. 

Kotiäänestys tapahtuu ke 22.- ti 28.3.2023 ennakkoäänestyksen aikana. Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3. 2023 klo 16 mennessä myöhemmin ilmoitettaviin puhelinnumeroihin.    

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023, jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueen äänestyspaikassa, tieto löytyy Ilmoitus äänioikeudesta -kirjeen etusivulta.  

Äänestysalue               Äänestyspaikat päättää kaupunginhallitus lähempänä vaaleja
001 Kaipola 

002 Seppola 

003 Kuorevesi 

004 Jämsänkoski 

005 Koskenpää 

Äänestysvaihtoehdot, ohjeet äänestystä varten sekä ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät myös jokaiselle äänestäjälle lähetettävästä Ilmoitus äänioikeudesta –kirjeestä, jonka Väestörekisterikeskus toimittaa äänestäjille ennen vaaleja. Kirje voidaan myös toimittaa sähköisesti, jos olet antanut luvan valtionhallinnon toimijoiden sähköiseen viestintään. Ilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, tosin laitos- ja kotiäänestyksessä se helpottaa äänestystoimitusta. Äänioikeusrekisterin poimintapäivä on 10.2.2023, se päivä määrää vaalipäivän äänestysalueen ja minkä vaalipiirin ehdokkaita äänestät. 

Jämsän kaupungin karttapalvelusta https://kartta.jamsa.fi/ sivulta voi valita Aineistot -otsakkeen kohdalta Osa-alueet ja sieltä äänestysalueet. Tämän jälkeen kartasta voi katsoa oman osoitteen perusteella äänestysalueen. 

Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa