Vaalit

Eduskuntavaalit vuonna 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

 • Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2024

  Ennakkoäänestys kotimaassa on ke-ti 22.-28.3.2023, tarkista Jämsän äänestyspaikkojen aukioloajat Ennakkoäänestyspaikat-kohdan alta.

  Ennakkoäänestys ulkomailla on ke-la 22.-.25.3.2023. Löydät ulkomaan äänestysohjeet ja paikat oikeusministeriön sivuilta.

  Äänioikeusrekisterin tietojen poiminta tehdään 10.2.2023 klo 24. Tämä määrää kunkin äänioikeutetun äänestysalueen ja vaalipiirin, minkä ehdokkaita voi äänestää. Huom! Jos muutat tuon päivämäärän jälkeen, äänesi menee edelleen päivämäärän mukaisen asuinpaikan mukaan. Esim. jos muutat 1.3.23 Jämsään Utsjoelta, äänestät edelleen Lapin vaalipiirin ehdokkaita ja voit äänestää ennakkoon Jämsässä.

  Ehdokashakemukset vaalipiirilautakunnalle on jätettävä 21.2.2023 klo 16 mennessä. Tämän jälkeen vaalipiirilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän 2.3.2023. Tässä vaiheessa ehdokkaat saavat numeronsa ja numeroilla varustettu mainonta voi alkaa, ulkomainonta kaupunginhallituksen päättämillä Jämsän ulkomainontapaikoilla alkaa 15.3.2023.

  Ilmoitus äänioikeudesta -kirjeet postitetaan viimeistään 9.3.2023 Digi- ja väestötietoviraston toimesta. Jos olet antanut jollekin valtiohallinnon toimijalle luvan toimittaa sähköisesti asiakirjoja, niin ilmoitus tulee sähköisesti Suomi.fi -palveluun. Tästä kirjeestä selviää vaalipäivän äänestyspaikkasi. Liitteenä on myös paljon tietoa eri äänestystavoista sekä oman vaalipiirisi ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen.

  Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 21.3.2023 klo 16. Katso tarkemmin kohdasta Kotiäänestys

 • Äänestysvaihtoehdot, ohjeet äänestystä varten sekä ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät myös jokaiselle äänestäjälle lähetettävästä Ilmoitus äänioikeudesta –kirjeestä, jonka Digi- ja väestötietovirasto toimittaa äänestäjille ennen vaaleja.

  Kirje voidaan myös toimittaa sähköisesti, jos olet antanut luvan valtionhallinnon toimijoiden sähköiseen viestintään.

  Ilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, tosin laitos- ja kotiäänestyksessä se helpottaa äänestystoimitusta.

  Äänioikeusrekisterin poimintapäivä on 10.2.2023, se päivä määrää vaalipäivän äänestysalueen ja minkä vaalipiirin ehdokkaita äänestät.

 • Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

  Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Tällaiseksi selvitykseksi katsotaan riittävän esim. se, että vaalivirkailija tuntee äänestäjän tai äänestäjällä on saattaja, joka todistaa oman henkilöllisyytensä ja vahvistaa äänestäjän esittämän henkilöllisyyden esim. kuvattomalla Kela-kortilla.

  Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa).

 • Ennakkoäänestyksessä voit äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Jämsän kaupungin alueen ennakkoäänestyspaikat ja -ajat on kaupunginhallitus määrännyt 31.10.2022 § 310. Ennakkoäänestyksen Jämsän kaupungin yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa hoitavat keskusvaalilautakunnan palkkaamat vaalitoimitsijat.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa).

  1. Jämsän liikuntahalli, käyntiosoite on Keskuskatu 16, 42100 Jäm­sä.
  2. Koivutie 4:n liiketila, käyntiosoite Koivutie 4, 42300 Jäm­sän­kos­ki.
  Jämsän Liikuntahallissa ja Koivutie 4:n liiketilassa toimivien ennak­koäänestyspaikkojen aukioloajat ovat
  ke 22.3.2023 klo 9.00-19.00
  to 23.3.2023 klo 9.00-19.00
  pe 24.3.2023 klo 9.00-19.00
  la 25.3.2023 klo 9.00-15.00
  su 26.3.2023 klo 10.00-15.00
  ma 27.3.2023 klo 9.00-19.00
  ti 28.3.2023 klo 9.00-19.00
  3. Kuoreveden kirjasto, käyntiosoite Lentoasemantie 1, 35600 Hal­li.
  4. Länkipohjan kirjasto, käyntiosoite Kirjastotie 4, 35400 Län­gel­mä­ki.
  Kirjastojen yhteydessä toimivien ennakkoäänestyspaikkojen au­ki­olo­ajat ovat
  pe 24.3.2023 klo 9.00-19.00
  la 25.3.2023 klo 10.00-15.00
  ma 27.3.2023 klo 9.00-19.00
  ti 28.3.2023 klo 9.00-19.00
  5. Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää
  Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
  to 23.3.2023 klo 9.00-14.00
 • Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023, jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00.  Vaalipäivän äänestyksen hoitavat kaupunginhallituksen äänestysalueille valitsemat vaalilautakunnat.

  Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueen äänestyspaikassa, tieto löytyy Ilmoitus äänioikeudesta -kirjeen etusivulta.

  Jämsän kaupungin karttapalvelusta  Jämsä kartat  -sivulta voi valita Aineistot -otsakkeen kohdalta Osa-alueet ja sieltä äänestysalueet. Tämän jälkeen kartasta voi katsoa oman osoitteen perusteella äänestysalueen.

  Äänestysalue                                                Äänestyspaikat
  001. Kaipolan äänestysalue               Kaipolan koulu, Kaipolan koulutie 3, Kaipola
  002. Seppolan äänestysalue             Jämsän Liikuntahalli, Keskuskatu 16, Jämsä
  003. Kuoreveden ää­nes­tys­alue        Kuoreveden koulu, Opinkuja 2, Halli
  004. Jämsänkosken ää­nes­tys­alue   Koivutie 4:n liiketila, Koivutie 4, Jämsänkoski
  005. Koskenpään ää­nes­tys­alue        Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, Koskenpää

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta ei ole henkilöllisyystodistus eikä sitä tarvita ennakkoäänestyksessä.

 • Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan omassa kotikunnassaan.

  Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla.

  Kotiäänestys tapahtuu ke 22.- ti 28.3.2023 ennakkoäänestyksen aikana. Kotiäänestyksen hoitavat keskusvaalilautakunnan nimeämät vaalitoimitsijat keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan määräämällä aikataululla.

  Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3. 2023 klo 16 mennessä myöhemmin ilmoitettaviin puhelinnumeroihin.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta -kirje helpottaa kotiäänestyksessä, mutta ei ole pakollinen.

  Kotiäänestyslomakkeen löydät alla olevasta linkistä oikeusministeriön sivulta.

 • Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksissa ympärivuorokautista hoitoa saavat henkilöt, myös ulkopaikkakuntalaiset. Ennakkoäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kussakin laitoksessa erikseen. Laitoksissa äänestyksen järjestävät kaupunginhallituksen valitsemat vaalilautakunnat 1 – 2 kertaa ennakkoäänestysaikana 22.-28.3.2023.

  Jämsän kaupunginhallitus on päättänyt 31.10.2022 § 310 Jämsän laitosäänestyspaikat:

  Sairaalan hoi­to-osas­tot 2, 5 ja akuuttiosasto 4 sekä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoitoa antavat laitokset Hal­lin palvelutalo, Län­ki­poh­jan pal­ve­lu­ta­lo, Lin­na­kar­ta­non pal­ve­lu­ta­lo, Seppolan palvelutalo, Attendo Kos­ki­puis­to, Esperi Hoi­va­ko­ti Jaatilanranta, Esperi Hoitokoti Koskikoti sekä Iki­pih­la­ja Johanna. Koskentien palvelutalo ja ryhmäkoti, Säterintien palvelutalo, Sak­sa­lan palveluasunnot sekä Ko­ti­mäen ryhmäkoti. Linnakartanon ryhmäkodeissa asuvat äänestävät Linnakartanon palvelukeskuksessa.

  Äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu vaalitoimitsijan hyväksymä selvitys käy. Väliaikaisen henkilökortin äänestystä varten voi anoa poliisiaseman lupapalvelusta (2 valokuvaa). Ilmoitus äänioikeudesta -kirje helpottaa laitosäänestyksessä, mutta ei ole pakollinen.

Jaa sosiaalisessa mediassa