Vaikuttavatko kaupungin säästöt arkeesi? – Vastaa kyselyyn!

Jämsän kaupunki kysyy kuntalaisten näkemyksiä suunnitelluista säästöistä eri palveluissa.

Kyselyssä voit kertoa siitä miten eri toimialoille suunnitellut säästöt vaikuttavat arkeesi. Lisäksi voit vapaamuotoisesti kertoa omia näkemyksiäsi ja ehdotuksiasi siitä, millä toimenpiteillä kaupunki voi säästää kaupungin talousongelmien ratkaisemiseksi. Vastauksesi voi sisältää ehdotuksia eri palveluiden karsimiseksi, priorisoinniksi, tehokkuuden parantamiseksi tai mahdollisesti uusien innovatiivisten ratkaisujen esittämiseksi kaupungin talouden tervehdyttämiseksi.

Vastausten perusteella kaupungin päättäjät saavat arvokasta tietoa siitä, mitä kuntalaiset pitävät tärkeänä ja mitä toiveita kuntalaisilla on talousohjelman suhteen. Vastaathan kyselyyn 15.11.2023 klo 23 mennessä.

Linkki kyselyyn: Kaupungin talouden tasapainottaminen

Kaupungin verkkosivuille osoitteessa www.jamsa.fi on avattu kaupungin talouden tasapainottamista koskeva sivu. Sivuilla on kooste suunnitelluista keskeisimmistä säästötoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista palveluihin ja veroihin.

Sivulta löydät myös aikataulun siitä, miten talouden tasapainotusohjelmaa käsitellään kaupungin eri toimielimissä loka–joulukuun välisenä aikana.

Kuntalaistilaisuudet  talouden tasapainotusohjelmasta

Marraskuussa järjestetään kaksi talouden tasapainotusohjelmaa koskevaa kuntalaistilaisuutta. Tilaisuuksien ohjelma on samansisältöinen. Voit lähettää kysymyksiä talouteen liittyen etukäteen sähköpostilla osoitteella: katja.lahtinen@jamsa.fi

tiistai 21. marraskuuta 2023, klo 18 – 20, Vitikkala Sali, Joonaantie 1A, Jämsä
lauantai 25. marraskuuta 2023, klo 9 – 11, Vitikkala Sali, Joonaantie 1A, Jämsä

Lisätietoja:

Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, p. 0400 447 383
Suunnittelija Katja Lahtinen, p. 040 728 5656

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös