Valtion erityisavustuksella palkataan työntekijöitä päiväkoteihin ja kouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Jämsän kaupungille 187 000 euroa valtion erityisavustusta koronavaikutusten lieventämiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Avustuksen omarahoitusosuus on viisi prosenttia, joten hankkeeseen käytetään yhteensä 196 800 euroa, joka jaetaan tasan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Avustus ajoittuu vuosille 2022-2024.

Avustussummalla palkataan varhaiskasvatukseen kolme avustajaa ensi vuoden ajaksi. Perusopetuksen osalta avustussumma jaetaan yhtenäiskoulualueille oppilasmäärän mukaan. Avustussumma käytetään erityisopettajien ja opinto-ohjaajien resursointiin ajalla 1.1.2023 – 31.7.2024.

Avustuksen tavoitteena on edistää lasten kehitystä ja oppimista sekä tuen toteuttamista varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien lasten, vieraskielisten lasten, erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä maahanmuuttotaustaisten lasten oppimista ja kehitystä.

Perusopetuksessa avustus kohdentuu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen.

 

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen p. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös