Yrityskylä-oppimiskokonaisuus toteutetaan jatkossakin perusopetuksessa

Jämsän kaupungin perusopetuksen 6.- ja 9.-luokkien oppilaat ovat olleet viime vuodet mukana Talous ja Nuoret TAT ry:n järjestämässä Yrityskylätoiminnassa. Sivistyslautakunta linjasi kokouksessaan 26. tammikuuta, että toimintaa jatketaan ainakin kevätlukukauden 2026 loppuun saakka.

Nykyinen sopimuskausi on päättymässä toukokuun loppuun 2023.

Talous ja Nuoret TAT ry:n kehittämä Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on opetussuunnitelmaan pohjautuva peruskoulun 6.- ja 9.-luok­ka­lai­sil­le suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yrit­te­liäi­syy­den oppimispolku. Yrityskylän oppimispolku mahdollistaa tut­ki­tus­ti innostavan, monipuolisen ja opettavaisen kokemuksen op­pi­lail­le. Yrityskylän tavoitteena on, että jokaisella suomalaisella on roh­keut­ta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.

– Peruopetuksen rehtorit, opinto-ohjaajat ja erityisesti oppilaat ovat kokeneet Yrityskylä-toiminnan mielekkäänä tapana edistää lasten ja nuorten tietoutta työelämästä, yhteiskunnasta sekä taloudesta, sanoo johtava rehtori Juha Damskägg.

Suomen kuudesluokkaisista 86 prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisista 82 prosenttia on lukuvuonna 2022-2023 mukana Yrityskylä-toiminnassa.

Talous ja Nuoret TAT ry on itsenäinen ja puoluepoliittisesti si­tou­tu­ma­ton yhdistys. Sen rahoituksesta vastaavat muun muassa Teollisuuden ja Työn­an­ta­jain keskusliiton säätiö, yritykset, kunnat, opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, Elinkeinoelämän kes­kus­liit­to ja eri säätiöt.

 

 

Lisätiedot:

Johtava rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös