Jämsän Kaipolaan syntyy ympäristöarvoja vaaliva yrityskonsepti

Kaipolan paperitehtaan jäljille syntyy ympäristöarvoja vaaliva yrityskonsepti. Kaipola Greenport Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Inkovaara sanoo, että Kaipolasta on tulossa kierrätystalouden, uusiutuvien hiilineutraalien materiaalien ja uusiutuvan energian solmukohta. Ensimmäisenä alueen vuokralaisena aloittaneen Kaipola Recyclingin kierrätystoiminnan sivuvirrat sekä edullinen lämpö ja energia luovat loistavia mahdollisuuksia myös muille toimijoille.

Vihreä portti on aukeamassa

Kaipolan paperitehtaan jäljille syntyy ympäristöarvoja vaaliva yrityskonsepti.

Kaipola Greenport Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Inkovaara sanoo, että Kaipolasta on tulossa kierrätystalouden, uusiutuvien hiilineutraalien materiaalien ja uusiutuvan energian solmukohta. Hän pitää Kaipolan sijaintia erittäin soveliaana kierrätystoiminnalle. Lisäksi käytettävissä on vahva teollinen infrastruktuuri, joka luo yhteisen sateenvarjon alueen yrityksille.

– Tavoitteena on sykkivä kehityskeskus tämän tyyppisille toimijoille.

Kaipola Greenport Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Inkovaara

Inkovaara sanoo, että Jämsään ollaan tekemässä nyt todellakin vihreää satamaa kansainvälisessäkin mittakaavassa.

– Tänne halutaan toimijoita, joilla on myös vientimahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Yhteinen, vahva teollinen infrastruktuuri mahdollistaa toiminnan nopean käyntiinlähdön ja luo synergiaa alhaisempien investointikustannusten sekä käyttökustannusten muodossa, mutta myös eri toimijoiden ja toimialojen  välisten synergioiden ja verkostojen luomia mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä tullaan painottamaan toimijoiden valinnassa. Alueelle on tavoitteena saada myös tutkimus- ja kehitystoimintaa esim. julkisia tutkimus- ja kehitysyhteisöjä, jotka voisivat tukea alueelle tulevien start-up tai tuotannollisessa pilottivaiheessa olevien yritysten kehitys- ja innovaatiohankkeita.

Juuri synenergioiden kautta Kaipolaan houkutellaan uusia toimijoitakin.

– Ensimmäisenä vuokralaisena aloittaneen Kaipola Recyclingin kierrätystoiminnan sivuvirrat sekä edullinen lämpö ja energia luovat loistavia mahdollisuuksia myös muille toimijoille.

Ympäristöystävällisyyttä

Mikä on Kaipola Recycling? Se on yritys, joka palauttaa tuotteita ja materiaaleja takaisin kiertoon tai energiaksi.

– Tämä on sitä materiaalia, jota jotkut sanovat jätteeksi, selventää yrityksen materiaali- ja hankintajohtaja Kimmo Laaksonen.

Kaipola Recycling, materiaali- ja hankintajohtaja Kimmo Laaksonen

Hänen mukaansa Kaipolan nykyinen infra sopii yllättävän hyvin juuri tähän tarkoitukseen, koska varustelu on pidetty hyvässä kunnossa.

– Infrastruktuuria on ajanmukaistettu. Tehtaalla on tehty semmoisia ratkaisuja, mitkä tällä hetkellä auttavat myöskin kiertotaloutta.

Hyvässä kunnossa olevat rakenteet antavat Laaksosen mukaan jopa kolmen vuoden etumatkan toiminnalle.

– Se, että tullaan valmiiseen tilaan, tarjoaa meille kansallisen ison edun. Suomessa olisi muuten hankalaa tehdä uutta tilaa ja hakea sille lupia, Laaksonen sanoo.

Energiaa läheltä

Kaipola Recycling on aloittanut materiaalin vastaanottamiseen ja kehittämiseen.

– Seuraavaksi katsomme kierrätyspolttoaineen komponentteja, joista voidaan tehdä kierrätysmateriaaleja mekaanisesti ja kemiallisesti. Seuraava steppi sitten on, että ryhdymme tekemään muoviöljyä ja biokaasua.

Kumppaneiden haku on nyt käynnissä.

– Me haetaan käsittelyyn ja muuhun vastaavaan semmoisia tekijöitä, joilla on myöskin aito halu tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Haussa on myös rinnakkaistoimijoita.

– Sellaisia, jotka tarvitsevat sähköä ja lämpöä läheltä.

Yhteistyötä tehden

Laaksosen toive on, että muutkin Kaipolaan tulevat liiketoiminnat tukevat kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja energiataloutta.

– Jos ajatellaan alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, niitä on ollut yllättävän helppoa löytää. Lähiseudulla on todella hyvä verkosto yrityksiä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä Kaipola Recyclingin kanssa.

Kaipolan tulevaisuus on saanut positiivista vastakaikua. On löytynyt niitä, jotka ovat kiinnostuneina kuunnelleet, mihin suuntaan uudet päätoimijat ovat lähdössä.

– Joukossa on koneyrittäjiä, kuljetusliikkeitä ja erilaisia palveluita, joita me tulevaisuudessa tarvitsemme.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also