Musiikkileikkikouluryhmät

"Ja elämä heillä on herttaisaa, kun kuusen latvassa keinua saa" 

Immi Hellén, Oravan pesä
 • Vauvamuskarissa koetaan musiikin iloa yhdessä vanhemman kanssa.

  Vauvamuskarin perustana on vuorovaikutus vanhemman kanssa, turvallisuuden tunne, lämmin yhdessäolo ja musiikin ilo. Musiikki on väline, jonka avulla vauva oppii asioita itsestä, vanhemmasta ja ympäristöstä.

  • Laulua, soittoa, loruttelua, rytmittelyä, liikettä ja kuuntelua.
  • Liike koetaan vanhemman kanssa mm. kävellen, tanssien, körötellen, keinuen
  • Tuttuja ja uusia lastenlauluja ja -loruja.
  • Musiikillisia elämyksiä ja virikkeitä kodin arjen eri tilanteisiin.
  • Tutustumme erilaisiin rytmisoittimiin.
  • Tavataan muita vauvoja ja vanhempia.
  • Osallistuminen ei edellytä musiikillisia taitoja vanhemmilta.

  ” Oi vaavi, oiva vauva! Vauva, vaavi, vauvani mun” (Tero Pajunen, Oiva vauva)

 • Muskariin tullaan yhdessä vanhemman tai muun aikuisen kanssa. Muskarin ydin on musiikin elämyksissä ja kokonaisvaltaisissa kokemuksissa.

  • Laulua, loruilua, rytmittelyä, liikettä, soittamista ja kuuntelua
  • Vanhoja ja uusia lastenlauluja ja -loruja
  • Liike on lapsen luonnollinen ilmaisukanava ja liikettä onkin muskareissa paljon.
  • Opitaan jakamaan tavaroita ja soittimia sekä toimimaan ryhmässä muiden lasten ja aikuisten kanssa
  • Oppimista tuetaan esim. kuvilla ja käsinukeilla
  • Soitetaan helppoja rytmisoittimia sekä laattasoittimia
  • Osallistuminen ei edellytä musiikillisia taitoja vanhemmilta.
  • 1-vuotiaiden muskarin kesto on 30 minuuttia, 2- vuotiaiden 45 minuuttia.

  ”Kuka tuolla seuravalla asemalla odottaa? Varmaan kyytiin haluaa.” (Mikko Perkoila, Pieni juna)

 • Perheryhmät 0-3v. ovat sekaryhmiä, jotka kokoontuvat klo 16 jälkeen. Sisarukset voivat osallistua yhdessä yhden-kahden vanhemman kanssa.

  Muskarin ydin on musiikin elämyksissä ja kokonaisvaltaisissa kokemuksissa. Toimintaa muokataan ryhmän ikärakenteen mukaisesti.

  • Laulua, loruilua, rytmittelyä, liikettä, soittamista ja kuuntelua
  • Vanhoja ja uusia lastenlauluja ja -loruja
  • Opitaan jakamaan tavaroita ja soittimia sekä toimimaan ryhmässä muiden lasten ja aikuisten kanssa
  • Oppimista tuetaan kuvilla, pehmoeläimillä, ym. tavaroilla
  • Soitetaan helppoja rytmisoittimia sekä laattasoittimia
  • Osallistuminen ei edellytä musiikillisia taitoja vanhemmalta
  • Perhemuskarin kesto on 45 minuuttia

  ”Villipyörän kiinni sain, satulassa pysyn vain. Villi polkutahti, vauhti on polkupyörän mahti. ”  (Hannele Huovi, Villi polkupyörä)

 • 0-5- vuotiaiden ja palvelutalon asukkaiden yhteinen muskari. Muskariin tullaan yhdessä vanhemman tai muun aikuisen kanssa.

  Musisointia vuorovaikutuksessa Seppolan palvelutalon asukkaiden kanssa.

  • Laulua, leikkiä, soittoa, liikettä, kuuntelua ja rytmittelyä
  • Asiat koetaan elämyksellisesti ja samalla opitaan mm. sosiaalisia, kognitiivisia, motorisia ja musiikillisia taitoja
  • Vanhoja ja uusia lastenlauluja ja -loruja, perinnelauluja ja -leikkejä
  • Osallistuminen ei edellytä musiikillisia taitoja vanhemmalta
  • Muskarin kesto 30 minuuttia. Muskarin jälkeen on varattu vielä aikaa jutusteluun ja yhdessäoloon.

  ”Ja elämä heillä on herttaisaa, kun kuusen latvassa keinua saa” (Immi Hellén, Oravan pesä)

 • Muskariin tullaan jo ilman aikuista.

  Muskarin ydin on musiikin elämyksissä ja kokonaisvaltaisissa kokemuksissa vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Musiikin perustekijät rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat keskeisen sisällön opetuksessa.

  • Laulua, loruilua, soittoa, leikkiä, liikuntaa ja musiikin kuuntelua
  • Tuetaan lapsen oman musiikkisuhteen syntyä
  • Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kuten oman vuoron odottamista, toisten kuuntelemista, yhteisten sääntöjen tekemistä ja noudattamista myönteisessä ilmapiirissä
  • Liikunta on lapsen musisointia; sen kautta rytmi viedään soittoon, loruun ja lauluun. Liikunnalla herkistetään kehoa ja mieltä vastaanottamaan uusia asioita
  • Musiikilliset mielikuvat tukevat tunne-elämän kehitystä ja tunteiden käsittelykyä.
   Integrointi muihin taideaineisiin.

  ”Keitetään, keitetään muskarisoppaa…mitä keittoon laitetaan?” (Ulla Piispanen, muskarisoppa)

 • Muskariin tullaan ilman aikuista. Muskarin 5-6-vuotiaat ovat soitinryhmissä, jotka toimivat samalla periaatteella kuin 3-4-vuotiaiden leikkiryhmät, mutta niissä toimintaan on liitetty yhtenä osana soittaminen.

  • Soitetaan ryhmäopetukseen soveltuvia soittimia, kuten 5-kielistä kannelta, ukulelea, djempe-rumpua ja orff-soittimia
  • Tuetaan lapsen oman musiikkisuhteen kehittymistä
  • Rohkaistaan lasta itseilmaisuun vuorovaikutuksessa toisten kanssa
  • Tunnit sisältävät paljon rytmiikkaa, jonka avulla tuetaan lapsen luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä
  • Tehdään helppoja säveltapailutehtäviä leikkien ja piirtäen
  • Kognitiiviset taidot koetaan liikkeen kautta
  • Soittamisella lisätään musiikin omakohtaista kokemista
  • Antaa valmiuksia koulun ja mahdollisten soitonopintojen aloittamiseen.

  ”Kiinan kaali, tomaatti, kurkku, paprika, herne, siinä salaatti” (Kaija Eerola, Inkeri Ruokonen, Pentatoninen salaatti)

 • Ryhmä on tarkoitettu 3-5-vuotiaille Hallin päiväkodin lapsille.

  Musisointia päiväkodin tiloissa kerran viikossa.

  • Päiväaikaan järjestettävässä muskarissa lapset ovat energisempiä eikä vanhempien tarvitse kuljettaa lasta muskariin iltaisin
  • Laulua, leikkiä, soittoa, liikettä, kuuntelua, rytmittelyä ja musiikin integrointia muihin taideaineisiin
  • Asiat koetaan elämyksellisesti ja samalla opitaan mm. musiikillisia, sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja
  • Muskari tukee päiväkodin musiikkikasvatusta sekä luku-ja kirjoitustaidon kehittymistä.

  ”Metsän keskellä aukiolla taitaa suuret juhlat olla. Isorumpu pauhaa pum pum pum, pikkurumpu vastaa dum dum dum.” (Aira Ihalainen, Viidakkolaulu, mukaeltu)

 • Ryhmä on tarkoitettu n. 5-8-vuotiaille. Tavoitteena soittamisen ilon kokeminen ja uuden oppiminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

  Tarjotaan lapselle mahdollisuus tutustua soittimeen oman kokemisen kautta.

  • Keskitytään oikeaan soittoasentoon soittamalla ulkoa, leikinomaisin harjoituksin
  • Luetaan ja kirjoitetaan helppoa nuottikirjoitusta käyttäen apuna värejä
  • Tehdään viulunsoitossa tarvittavia kehonhallintaan liittyviä harjoituksia, koska soittaminen perustuu hallittuun tasapainoiseen asentoon
  • Kehitetään laulamalla sävelpuhtautta
  • Ryhmässä toimimisen taidot:keskitytään tunnilla kuuntelemaan ja kannustamaan kavereita, näin jokainen lapsi saa rohkaisua sekä arvokasta esiintymiskokemusta turvallisessa ympäristössä
  • Yhteiset harjoitukset sekä esiintymiset jousiorkesterin kanssa antavat elämyksen orkesterissa soittamisesta
  • Valmistaa ja kannustaa lasta tuleviin soitonopintoihin.

  ”Näin viulun niin oivan, saat kuulla sen soivan” (Konsertti, W. Geissler)

  • Jatkoa viulumuskarilaisille, jotka haluavat jatkaa ryhmäopetuksessa
  • Musiikkiopistossa soitonopiskelun aloittaneet saavat jatkaa minijousissa yhteismusisoimassa. Tunti sisältyy musiikkiopiston lukukausimaksuun
  • Minijouset on polku jousiorkesteriin: nuotinlukutaidon kehittyessä riittävästi, lapset siirtyvät asteittain mukaan jousiorkesteriin. Toiminta on heille entuudestaan tuttua jo viulumuskarin ajoilta.

  ”On kiva soittaa orkesterissa” (Satu Sopanen, On kiva soitta orkesterissa)

 • Ryhmät on tarkoitettu 6-10-vuotiaille lapsille. Yhteismusisointia koulu- ja eskaripäivän jälkeen huomioiden lasten kiinnostuksen kohteet.

  • Toiminnassa painottuu musiikiin ilon kokeminen yhdessä toisten kanssa
  • Soitinpiirin voi aloittaa ilman musiikkileikkikoulutaustaa, mutta ryhmä toimii myös luonnoillisena jatkona musiikkileikkikoululle toimien musiikkivalmennuksena soitonopiskelun aloittaneille lapsille
  • Tunnit sisältyvät musiikkiopiston varsinaisen opetuksen lukukausimaksuun
  • Soitetaan periodimaisesti ryhmäopetukseen soveltuvia soittimia (kantele, ukulele, nokkahuilu, djempe-rumpu, orff-soittimet)
  • Laulua, liikettä, rytmiikkaa, improvisointia ja integrointia muihin taideaineisiin
  • Tunneilla perehdytään musiikin teorian ja säveltapailun alkeisiin
  • Tuetaan lapsen oman musiikkisuhteen kehittymistä
  • Toiminnan sisällön painotus voi vaihdella paikkakunnittain ja eri vuosina eri tavalla
  • Ryhmiä Jämsässä, Jämsänkoskella ja Kuhmoisissa.

  ”Huomaa frendi sullakin, soitin on niin kuin mullakin.” (Trad. USA, Kroppamestari)

Jaa sosiaalisessa mediassa