Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulun toimipaikkoja ovat:
Jämsä, Jämsänkoski, Kuorevesi, Kuhmoinen ja Länkipohja.

Musiikkileikkikoulun voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa (0-10 v). Tunti on lapsen iästä riippuen 30-60 min kerran viikossa. Toiminnalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä musiikin keinoin. Opetussuunnitelma etenee tasolta toiselle lapsen iän ja kehityksen mukaan.

 • Musiikkileikkikouluun voi ilmoittautua sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ajalla 1.4.-12.5.2023 tai netistä tulostettavalla ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeita on saatavilla myös toimistossa sekä muskariopettajilla. Ilmoittautumalla ajoissa varmistat ryhmien alkamisen. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudet oppilaat ilmoittautuvat keväällä viimeistään toukokuussa. Myöhemmin tulevat ilmoittautumiset käsitellään syksyllä. Vapaita oppilaspaikkoja kannattaa tiedustella musiikkiopiston toimistosta myös kesken lukuvuotta.

  Ilmoittautumislomake musiikkileikkikouluun (pdf)

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Musiikkileikkikoulussa annettavan opetuksen tehtävänä on musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys, musiikin rakkauden herättäminen, suomalaisen kansanperinteen vaaliminen sekä musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Koska lapset käyvät musiikkileikkikoulussa vain kerran viikossa, on syytä korostaa lapsilähtöistä toimintaa, jonka päämäärä ei ole näyttävä suoritus, vaan omakohtainen tekeminen, kokemukset ja niiden arvostaminen.

 

  • laulaminen
  • loruileminen
  • musiikkiliikunta
  • soittaminen
  • musiikin kuunteleminen
  • rytmiikka
  • improvisoiminen
  • säveltäminen
  • integrointi muihin taidekasvatuksen alueisiin, kuten kirjallisuuteen, kuvataiteisiin, tanssiin ja draamaan.
  • iloa ja hyvää oloa
  • elämyksiä
  • vuorovaikutustaitoja
  • tunne-elämän valmiuksia ja itseilmaisun välineitä
  • motorisia taitoja
  • keskittymis- ja tarkkaavaisuustaitoja
  • valmiuksia luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen
  • musiikillisia taitoja
  • äänenkäyttömallin
  • valmentaa lasta mahdollisiin musiikkiopintoihin

Jaa sosiaalisessa mediassa