Osastot

Musiikin perusopetus
Perusasteella annetaan musiikin perusopetusta sekä musiikin harrastajille että ammattiin aikoville. Opiskeluaikana suoritetaan tasosuorituksia; taso 1, taso 2 ja taso 3 (laulu taso 1 ja taso 2) sekä solistisissa, että musiikin yleisissä aineissa. Musiikin perusaste suoritetaan pääsääntöisesti 16 ikävuoteen mennessä.

Musiikkiopistoaste
Musiikkiopistoasteella annetaan perusasteen oppimäärään pohjautuvaa jatko-opetusta. Opiskeluaikana suoritetaan I kurssitutkintoja sekä solistisissa, että musiikin yleisissä aineissa. Musiikkiopiston päättötodistukseen sisältyvät tasosuoritukset suoritetaan n. 4. vuodessa.

Aikuisosasto
Aikuisosastolla opiskelevat pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneet oppilaat, jotka eivät ole suorittaneet perusasteen oppimäärää.

Musiikkileikkikoulu
vauvamuskari: 3–11 kk
lapsi/vanhempi: 1–2,5 -vuotiaat
I taso: 3–4 -vuotiaat
II taso: 4–5 -vuotiaat
III taso: 5–6 -vuotiaat

Ryhmäsoittimet
Ryhmäsoittimina ovat kantele, nokkahuilu, rumpu, Orff-soittimet (mm. rytmisoittimet, kellopelit, ksylofonit)

Musiikin työpajat 6–9 -vuotiaat
Koulunsa aloittavat oppilaat voivat jatkaa opiskelua musiikin työpajoissa. Mukaan voivat tulla myös uudet oppilaat. Tutustutaan eri instrumentteihin, perehdytään musiikin teorian ja säveltapailun alkeisiin monipuolisten työpajojen avulla. Otetaan huomioon lasten kiinnostuksen kohteet.

Jaa sosiaalisessa mediassa