Jämsän lukio

Lukio pyrkii tarjoamaan mahdollisimman hyvät edellytykset monipuoliselle oppimiselle ja jatko-opinnoille.

Lukiomme ovat kurssimuotoisia ja koulutyö on jaksotettu viiteen suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin. Kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Opiskelun aikana voit suorittaa myös muissa Jämsänjokilaakson toisen asteen oppilaitoksissa jakson mittaisia opiskelukokonaisuuksia.
Halutessasi voit suorittaa myös kaksoistutkinnon 3–4 vuodessa.

Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskelijahuolto

Koulupsykologin ja -kuraattorin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, myönteistä kehitystä, koulunkäyntiä, osallisuutta, sosiaalista vastuullisuutta ja elämänhallintaa yhteistyössä lukion henkilökunnan kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti psykologi- ja kuraattoripalvelua tarjotaan ensisijaisesti koko kouluyhteisöä koskevana opiskelijahuoltotyönä. Koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat opiskelijahuollon suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toimivat oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltotyöryhmän jäseninä.

Koulupsykologi ja – kuraattori tarjoavat myös yksilökohtaisen opiskelijahuollon palveluja tapaamalla opiskelijoita erikseen sovittuina vastaanottoaikoina lukion koulusihteerin työhuoneessa (koulukuraattori maanantaisin ja koulupsykologi perjantaisin). Tarvittaessa vastaanotto voidaan järjestää myös muuhun toimipisteeseen esimerkiksi perhe- tai verkostopalaverina. Palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Opiskelija voi ottaa yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin puhelimitse, tekstiviestillä, Wilman kautta tai sähköpostitse. Palveluun voi hakeutua myös esim. rehtorin, opettajan, opinto-ohjaajan, opiskeluterveydenhoitajan, lääkärin tai huoltajan välityksellä.

Lukiopsykologin kanssa voi selvittää psyykkisen terveydentilaan liittyviä huolenaiheita (esim. opiskelustressi, masennus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, ihmissuhdevaikeudet, kriisitilanteet tai yleinen pahan olon tunne). Psykologin työnkuvaan sisältyy psykologiset selvittelyt, tutkimukset ja arvioinnit. Lukiokuraattorin kanssa voi keskustella esimerkiksi opiskelumotivaatiosta, poissaoloista, perhe-, ystävyys- ja seurustelusuhteisiin liittyvistä huolenaiheista, yksinäisyyden tunteesta, elämänhallinnan kysymyksistä, itsenäistymisestä, päihteiden käytöstä, vapaa-ajan harrastuksista sekä asumiseen ja taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä asioista. Psykologi ja kuraattori kartoittavat opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta sekä ohjaavat tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja – hoitoon. Työtehtäviin kuuluu yhteistyö huoltajien ja opiskelijan muun palveluverkoston kanssa.

Milja Halttunen

koulupsykologi

Sari Hagren

koulukuraattori

Jaa sosiaalisessa mediassa