Opintoaineet

Käden taidot
Käden taitojen kehittäminen on olennainen osa ihmisenä kasvamista. Työväenopistossa voi saada oppia esimerkiksi tekstiilikäsitöissä, puutöissä ja entisöinnissä.

Käsityökoulu

Käsityökoulu/taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma (pdf)

Sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman 29.8.2018.

Tanssi ja liikunta
Työväenopisto liikuttaa ja tanssittaa suuria joukkoja ympäri laajaa toimialuetta. Tämä on panostus omaan terveyteen!

Musiikki
Harrastustavoitteisessa musiikin opiskelussa on monia mahdollisuuksia useissa soittimissa: on kitaransoittoa, pianoa, huilua ja harmonikkaa. Myös yksinlaulua on ohjelmassa.

Taideaineet
Eri taidealojen opiskeluun työväenopistossa kuuluu kuvataiteiden lisäksi myös esittävä taide, esimerkiksi lausuntapiiri.

Kuvataide/Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma (pdf)

Sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman 19.6.2019.

Tietotekniikka
Tietokonekursseja järjestetään lukuvuosittain useita aivan alkeista lähtien.

Kielet
Kielikursseilla tavoitteena on oppia käytännön toimivaa kielitaitoa.

 • Opisto pyrkii tarjoamaan yleisimmissä kielissä jatkumona tasolta toiselle eteneviä kursseja niin, että opiskelija kurssilta seuraavalle edetessään saa kielitaidon, jolla hän selviytyy itselleen tarpeellisissa kielenkäyttötilanteissa, saa varmuutta kielen käyttäjänä ja hänen oppimistaitonsa kehittyvät. Kielitaitonsa opiskelija voi halutessaan osoittaa osallistumalla opistossa järjestettäviin Yleisiin kielitutkintoihin, mikä onkin määrätietoiselle opiskelijalle hyvä ja haasteellinen opintojen tavoite.

  Opisto järjestää myös tilauksesta kielikoulutusta yritysten ja kaupungin henkilöstölle, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Kurssit suunnitellaan tilaajan toivomusten mukaisiksi.

  Kieliopintoja aloittaessasi

  • Harkitse onko sinulla mahdollisuus osallistua tunneille säännöllisesti ja aikaa opiskeluun ja tehtävien tekemiseen myös kotona oppituntien lisäksi.
  • Aseta itsellesi selkeä ja realistinen tavoite, myös välitavoitteet, ja pyri niitä kohti määrätietoisesti. Muista, että matka toimivaan peruskielitaitoon opiston kursseilla kestää noin 5–6 vuotta ja edellyttää opiskelua myös kotona tuntien lisäksi.
  • Ota huomioon muut kurssilaiset. Opiskelu kielipiireissä on ryhmätyötä. Ryhmään tullessasi olet osaltasi vastuussa ryhmän jatkumisesta ja edistymisestä. Ilmoita, jos joudut olemaan poissa, ota selvää kotitehtävistä ja tee ne mahdollisuuksiesi mukaan, ettet hidasta muiden työskentelyä.
  • Ilmoittaudu netissä ellei esitteessä ole toisin mainittu. Kurssi alkaa vain, jos sille on tarpeeksi ilmoittautuneita. Kurssikuvauksia on hankala saada esitteeseen aivan tarkoiksi ja täsmällisiksi. Jos olet epävarma kurssin tasosta, ota yhteyttä kurssin opettajaan tai opiston vastaavaan kieltenopettajaan – he auttavat mielellään oikean ryhmän valinnassa.
  • Muista, että kurssille ilmoittautuminen on sitova, ellet peru sitä asianmukaisesti ennen kurssin alkamista. Kurssimaksu on kurssikohtainen, joten samalla kurssimaksulla et voi siirtyä kurssilta toiselle.

Lisäksi
Historia, yhteiskunta ja talous
Terveydenhoito
Esittävä taide ja kirjallisuus
Ilmaisutaito
Kotitalous

Jaa sosiaalisessa mediassa