Lasten tapaturmat

Varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu hoidon tai esiopetuksen aikana tai muussa hoitopaikan tai esiopetuspaikan järjestämässä tilaisuudessa ja on äkillinen, odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton. Maksuttomuus koskee myös tapaturmaa, mikä on sattunut matkalla ao. hoitopaikkaan tai esiopetuspaikkaan. Matkalla tarkoitetaan hoitopaikan ja kodin välistä tai päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan välistä lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.

Jämsän kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevat lapset vapaa-ehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa hoitopaikoissa ja esiopetus-paikoissa sekä otettaessa osaa hoitopaikan tai esiopetuspaikan suunnitelman mukaiseen toimintaan esim. retket. Jämsän kaupungin vakuutusyhtiönä toimii Pohjola.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton.

Tapaturman sattuessa

Tapaturmasta on heti ilmoitettava hoitopaikan henkilöstölle. Lapsi on ohjattava julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin (terveydenhoitajan, terveyskeskuksen, keskussairaalan tai hammashoitolaan puoleen tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen). Myös silloin, jos vanhemmat vievät lapsen lääkäriin, tulee ensisijaisesti käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita.

Hoitopaikka tai esiopetuspaikka huolehtii tapaturmailmoituksen täyttämisestä ja toimittaa sen viivyttelemättä sivistystoimialan hallintopalveluihin. Tapaturmailmoitus täytetään aina tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärin hoitoa ei tarvittaisikaan.

Jos lapsen tapaturma on sattunut matkalla tai vaatii hoitoa vasta hoitopäivän tai esiopetus-päivän jälkeen, niin tällaisissa tapauksissa on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian hoitopaikkaan / esiopetuspaikkaan ja noudatettava yllä olevia ohjeita. Tapaturman ollessa kyseessä on terveysviranomaiselle mainittava, että kyseessä on hoitopaikassa / esiopetuspaikassa sattunut tapaturma, jolloin lasku tullaan osoittamaan huoltajalle.

Kustannusten korvaaminen

Tapaturman aiheuttamat välittömät kustannukset (esim. lääkärissäkäynnit jne.) tulevat huoltajan ensin maksettavaksi. Tositteet näistä kustannuksista ja mahdolliset matkakorvauslaskut yhteystietoineen toimitetaan hoitopaikkaan / esiopetuspaikkaan tai hallintosihteeri Riitta Uosukaiselle (Seppolantie 5, 42100 Jämsä). Vakuutusyhtiö korvaa kustannukset suoraan huoltajalle lukuun ottamatta matkoja, joissa lapsi ei ole kyydissä eikä taksien mahdollisia laskutuslisiä.

Varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa sattuneen tapaturman johdosta kaupunki ei järjestä eikä korvaa erillisiä kuljetuksia päivähoitoon tai esiopetukseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa