Vinkkipankki vanhemmille

Varhaiskasvatuksen alkamista helpottaa, kun perhe käy tutustumassa hoitopaikkaan etukäteen ennen varsinaisen hoitosuhteen alkamista. Yhtä tärkeää tutustuminen on varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Tutustumiskäynnistä on hyvä sopia hoitopaikan henkilökunnan kanssa.

Tutustumiskäynnillä keskustellaan mm.
– perushoitoon liittyvistä asioista
– lapsen kehityksestä, tuen tarpeesta ja luonteenpiirteistä kodin kasvatuskäytännöistä
– hoitopaikan menetelmistä, tavoitteista ja säännöistä
– kodin ja päivähoidon kasvatustavoitteiden ja -menetelmien yhteensovittamisesta
– vanhempien toiveista

Lapsen hoitopäivään kuuluu se aika, joka kuluu vanhempien työssäoloon ja matkoihin työ- ja hoitopaikan välillä. Nämä tiedot merkitään hoitosopimukseen, joka tehdään hoitosuhteen alussa. Hoitosopimukseen merkityt lapsen tulo- ja hakuajat ovat tärkeät, koska ne vaikuttavat perhepäivähoitajan palkkaukseen ja päiväkodit ja ryhmikset tekevät työvuorolistat näiden tietojen perusteella. Muutoksista tulisi ilmoittaa ajoissa ja selkeästi.

 • Monesti vanhemmista tuntuu vaikealta jättää lapsi hoitopaikkaan päivähoidon alkaessa. Lapsi voi vastustaa eroamista itkien. Lapsen itkun syy ei aina ole eroamisesta johtuvaa, vaan halua uhmata ja kokeilla omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Lasta rauhoittaa se, että vanhemmat osoittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä kohtaan luottamusta esim. antamalla lapsen työntekijän syliin, juttelemalla rauhallisesti ja lupaamalla tulla häntä noutamaan. Eroamista ei myöskään tule pitkittää liikaa.
  Tärkeää on huomata, että lapsi omaksuu helposti sekä myönteisen, että kielteisen asenteen varhaiskasvatusta kohtaan.

  Varusteet
  Ulkoilu kuuluu varhaiskasvatuksen arkeen eikä pieni sadekaan tai pakkanen ole este ulkoilulle. Siksi lapsen vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vaihtovaatteita kannattaa varata reilusti mukaan. Omien lelujen tuomisesta sovitaan henkilökunnan kanssa. Vauvalle varataan omat vaipat mukaan.

 • Lapsen tulisi hoitoon tullessaan olla siinä kunnossa, että hän pystyy osallistumaan ryhmän toimintaan ja ulkoiluun. Lapsella on oltava yksi kuumeeton päivä ennen hoitoon tuloa. Lapsen infektiotaudit muodostavat myös tartuntavaaran hoitopaikan muille lapsille. Jos lapsella on allergia, vanhempia pyydetään tuomaan lääkärintodistus.

  Mikäli lapsi tarvitsee erityistä tukea kasvussaan ja kehityksessään, toivotaan vanhempien toimittavan riittävät asiantuntijalausunnot varhaiskasvatuksen järjestämistä varten.
  Lue lisää lapsen sairastamiseen liittyvistä asioista www.sairaslapsi.com

 • Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on aina lapsen paras. On hyvä muistaa, että myös lapsi tarvitsee lomaa. Lapsella on oikeus olla kotona vanhempien vapaapäivinä ja loma-aikoina.
  Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta hoitoon tultaessa siihen asti, kun lapsi on luovutettu työntekijöiden valvontaan ja vastaavasti hoitopäivän jälkeen vastuu siirtyy huoltajille, kun lapsi on luovutettu huoltajien valvontaan. Tuo ja hae lapsi hoidosta aina niin, että henkilökunta havaitsee lapsen tulon ja hakemisen.
  Lapsen poissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Perhepäivähoitaja pystyy suunnittelemaan paremmin seuraavan päivän ja myös päiväkodin toiminnan kannalta tieto lapsen poissaolosta on tärkeä. Henkilöstön lomat pystytään parhaiten suunnittelemaan lasten poissaolotietojen pohjalta.
  Hoitopaikan ollessa suljettuna, järjestetään lapselle tarvittaessa varapaikka.
  Varhaiskasvatuksessa lapset ovat vakuutettuja tapaturmien varalta.

  •  aamulla aluksi levollista oloa, läheisyyttä ja rauhallista leikkiä hyvin aikaisin tuleville lapsille
  • noin klo 8 aamupala
  • aamuhetki, opetus- ja toimintatuokioita, erilaisia työtehtäviä
  • ulkoilua
  • laulu- tai lukuhetki, loruja, yhteisleikkejä
  • noin klo 11–12 ruokailu
  • päivälepo/lukutuokio/rauhallista vapaata leikkiä
  • noin klo 14 välipala
  • ulkoilu
  • vuorohoidossa päivä jatkuu päivällisen, vapaan leikin ja iltapalan merkeissä

Jaa sosiaalisessa mediassa