Varhaiserityiskasvatus

Jämsän varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa yksilöllistä tukea osana varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluita. Tuki järjestetään inkluusioperiaatteen mukaisesti lapsen lähipäiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tueksi käytetään kolmitasoisen tuen mallia (varhaiskasvatus ja esiopetus). Lapsen saama tuki rakennetaan muokkaamalla varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintatapoja, toiminnan sisältöjä, oppimisympäristöjä ja henkilöstöjärjestelyjä lapsen tarpeita vastaaviksi. Kaikki lapsen kanssa työskentelevät henkilöt noudattavat yhdessä suunniteltuja toimintatapoja ja toteuttavat lapsen tarvitsemia tukitoimia.

Tukitoimet toteutuvat arjessa osana lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muuta toimintaa. Lapsen tarvitsema yksilöllinen tuki suunnitellaan yhdessä lapsen huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Jämsässä toimii kolme vahvemman kehityksen ja oppimisen tuen lapsiryhmää.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) toimii oman vastuualueensa varhaiserityis-kasvatuksen asiantuntijana. VEO osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan lapsiryhmissä. VEO konsultoi ja ohjaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä sekä osallistuu oman vastuualueensa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen kasvun ja oppimisen tuen näkökulmasta.

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on varhainen tuen tarpeen tunnistaminen ja ennaltaehkäisevä tuki.

Lisätietoja:

Tuula Jokinen

varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Tarja Ekman

varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Sari Ikola

ma. varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Kirsi Lehmussaari

varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Koivutie 24, 42300 Jämsänkoski

Jaa sosiaalisessa mediassa