Tontit

Artikkelin hakemisto

Toimenpidelupa

  • rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen
  • rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
  • muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasun muuttamiseen (esim. parvekkeiden lasittaminen tai ikkunajaon muuttaminen)
  • asuinrakennuksen huonejärjestelyihin
  • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
  • jätevesijärjestelmän rakentaminen / uusiminen
  • tulisijan ja hormin rakentaminen
  • grillikatos/huvimaja, grillikota 7 - 15 m² asemakaava-alueilla

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn