Jämsä Tehdas – yhteisöllinen etätyötila

Tietoja hankkeesta:

Jämsä Tehdas – Yhteisöllinen työn, oppimisen ja verkottumisen keskus – HUB – kehittämishanke

Tavoitteet/toimenpiteet:

Jämsä Tehdas on osaamisen, verkottumisen, oppimisen ja työntekemisen keskus. Se yhdistää yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin toimijat. Jämsä Tehdas on fyysinen ympäristö niin satunnaiseen työtilatarpeeseen kuin pidempiaikaiseen työskentelyyn.

Jämsä Tehdas edistää yrittäjyyttä, verkostoitumista ja innovaatiotoimintaa. Se tarjoaa yhteisöllisen työskentely-ympäristön sekä tukee organisaatioiden välisen yhteistyön syntymistä, tiedon jakamista ja oppimista. Jämsä Tehdas toimii matalankynnyksen kohtaamispaikkana yrittäjille, etätyöntekijöille sekä julkisen sektorin ja yrityskehittäjien toimijoille.

Jämsä Tehdas on toiminta-alusta, jossa yritykset, oppilaitokset ja julkiset yritystoimijat työskentelevät rinnakkain ja yhdessä.

  • Rakennetaan Jämsä Tehtaan konsepti, luodaan markkinoinnin kautta perustunnettavuus sekä kontaktoidaan yrityksiä ja sitoutetaan kumppaneita, kuten oppilaitoksia ja mahdollisia investoreja mukaan toimintaan.
  • Kehitetään Jämsä Tehtaan yhteyteen tulevaisuuden muita jakamis- ja yhteisötalouden periaatteiden mukaisia palveluja, jotka tukevat olemassa olevaa tai synnyttävät uutta liiketoimintaa. Jakaminen voi liittyä esimerkiksi yritysten henkilöstöresurssiin tai harvemmin tarvittavan kaluston yhteiskäyttöön.
  • Aloitetaan Jämsä-liven tuottaminen, jossa ytimessä ovat jämsäläiset työnantajat ja työpaikat, jämsäläiset palvelut sekä luonnollisesti positiiviset tarinat Jämsässä toimimisesta.
  • Korkeakoulutuksen edistäminen Jämsässä.

Jaa sosiaalisessa mediassa