Senioriasumisen kehittämishanke

Tietoja hankkeesta:

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma on rahoittanut 1.6.2021 käynnistynyttä Senioriasumisen kehittämishanketta 78 000 eurolla ja Jämsän kaupungin omarahoitusosuus on 52 000 euroa. Ympäristöministeriön käynnistämän Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020-2022) tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa. Ohjelma myös tukee kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa, ja asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Jämsän Senioriasumisen kehittämishankkeen tavoitteena on ennakoida ja varautua tulevaan väestön ikääntymiseen sekä erilaisten asumisvaihtoehtojen kasvaneeseen tarpeeseen. Hankkeessa on tarkoitus myös toteuttaa ikääntyneille suunnatun osuuskuntamallisen uudishankkeen toteutettavuusselvitys, kehittää asumisviestintää ikäihmisten tietotarpeita palvelemaan sekä tukea kiinteistönomistajia toimenpiteissä, joilla saadaan asuntokantaa remontoitua ikäystävälliseksi kohtuullisin kustannuksin.

Kehittämishanke perustuu osallisuuteen ja yhteiskehittämiseen. Kaikki toimenpiteet on tarkoitus tehdä vuorovaikutuksessa paikkakunnalla asuvien ikäihmisten kanssa. Hankkeen toteutus on osa Jämsän kaupungin strategian hyvän asumisen tavoitteen toimeenpanoa.

Jaa sosiaalisessa mediassa