Risteysalueen tontit VT9/24

Mahdollisuuksien kauppapaikka

Jämsä sijaitsee keskellä Suomea valtateiden 9 ja 24 risteyksessä, Lahti – Tampere – Jyväskylä kolmion keskellä. Yrityksillä on lyhyet kuljetusetäisyydet pääkaupunkiseudulle, satamiin ja muihin suurempiin keskuksiin. Raideliikennekapasiteetin kehittäminen tukee alueen kansainvälistä kasvua.

Risteysalueella sijaitsee mm. kaksi liikenneasemaa, pikaruokaketjuja sekä tavaratalo Tokmanni. 3,6 miljoonaa ajoneuvoa ohittaa risteysalueen vuosittain*.

Risteysaluetta kehitetään Jämsän käyntikorttialueena, jolle voidaan ohjata ohiajavaa liikennettä palvelevaa erikoiskauppaa, outlet -tyyppisiä liikkeitä sekä ravintolapalveluja. Alue sopii hyvin sellaisille yrityksille, jotka haluavat toiminnalleen näkyvyyttä ja jotka palvelevat sekä ohikulkevia että pidempään alueella viihtyviä matkailijoita. Merkittävien valtateiden solmukohtana risteysalue on loistava sijoittumispaikka hyviä logistisia yhteyksiä etsiville yrityksille. Kaavoituksella alueelle on mahdollista muodostaa mittava määrä uusia yritystontteja nykyisten lisäksi.

*Lähde: Liikennevirasto liikennemäärät

Tutustu risteysalueen tonttitarjontaan tarinakartan avulla.

Alueen Faktat

Alueen tulevaisuus

Merkittävät keskukset ovat aina kehittyneet tärkeimpien kulkuyhteyksien solmupisteisiin. Risteysalueen VT 9/24 potentiaali tulee kasvamaan, sillä vaikka tulevaisuuden logistiset tarpeet muuttuvat, ne eivät katoa.

Liikenteen määrän ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa teknisten ratkaisujen kehittymisestä huolimatta ja pääväylillä kulkevan liikenteen merkitys tulee lisääntymään ja vahvistamaan risteysalueen potentiaalia logistisena keskuksena.

Myös työmatkapendelöinnin ennakoidaan kasvavan. Kaupallisten palvelujen uskotaan sijoittuvan kaupunkikeskuksiin ja saavutettavuudeltaan parhaille alueille, kuten valtatien 9 varrelle.

Katso Rusulan alueen video!

Jämsän kaupungilla on tällä hetkellä tarjolla neljä vapaata tonttia Rusulan alueella. Tonteille pääsee halutessaan rakentamaan samantien. Tontit ovat valmiiksi lohkottuja ja ne ovat kunnallistekniikan piirissä. Tonttien käyttötarkoitusmerkintä kaavassa on KL (Liikerakennusten korttelialue), joka mahdollistaa esim. myymälöiden ja muiden vastaavien kaupallisten palvelujen rakennusten toteuttamisen.

Katso Manulan yritysalueen Video!

Jämsän kaupungilla on tällä hetkellä tarjota kahta vapaata tonttia Manulan alueella. Tonteista toinen on jo valmiiksi lohkottu (1102-1) ja sille pääsee rakentamaan heti, toinen tontti (11-1105) vaatii lohkomisen ennen rakentamista. Manulan alue on kunnallistekniikan piirissä. Tonttien käyttötarkoitusmerkintä kaavassa on KL (Liike- ja toimistorakennusten korttelialue) sekä TY (Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue).

Jaa sosiaalisessa mediassa