Terveysliikunta ja liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonnalla pyritään edistämään työikäisten asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia.

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on työikäisille ja +65-vuotiaille tarkoitettu maksuton palvelu, jolla pyritään edistämään asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. Neuvonta on suunnattu henkilöille, joiden fyysinen aktiivisuus on vähäistä, terveydentila edellyttää elintapojen muutosta tai jotka vain tarvitsevat tukea liikunnallisemman arjen opettelussa. Neuvontaan tulevalla asiakkaalla ei ole välttämättä mitään kokemusta liikunnasta tai siihen on voinut tulla jostain syystä pitkä tauko. Tukea fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen voi hakea myös sairauden tai vamman tuottaman toipumisvaiheen jälkeen, kun lupa liikkumiseen on saatu, mutta liikkumisen aloittaminen on vaikeaa.

Liikuntaneuvonta tapahtuu aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeet huomioiden. Neuvonnassa käsitellään myös muita hyvinvointiin liittyviä tekijöitä kuten ravitsemusta ja riittävää lepoa. Liikuntaneuvontaprosessin pituus on yksilöllinen, mutta yleensä kesto on useita kuukausia, jonka aikana asiakas ennättää omaksumaan fyysisesti aktiivisemman elämäntavan.

Liikuntaneuvontaan voi hakeutua itsenäisesti tai ohjautua esimerkiksi terveyskeskuksen kautta. Liikuntaneuvonnan vastaanotto löytyy Jämsässä pääkirjaston tiloista Forumissa Keskuskatu 2-4  ja Jämsänkoskella Kenraalintie 12.

Jaa sosiaalisessa mediassa