Terveysliikunta

Terveysliikuntaa on kaikki fyysinen aktiivisuus, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Liikuntaneuvonnalla pyritään edistämään fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia.

Terveysliikuntaa on kaikki fyysinen aktiivisuus, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.  Terveysliikunnalla tarkoitetaan liikettä, liikkumista ja ylipäätään kaikenlaista fyysistä aktiivisuutta. Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus. Terveysliikunnan suoritustavat ja rasitusaste voivat vaihdella hyvinkin runsaasti erilaisten yksilöllisten mieltymysten ja kuntotason mukaan.

Terveysliikunta käsitteenä pitää sisällään monipuolisesti liikkumisen, kehon liikuttamisen sekä passiivisuuden vähentämisen eri tavat ja keinot. Kohtuullisesti kuormittavalla liikunnalla tarkoitetaan mitä tahansa fyysistä aktiivisuutta tai liikuntaa, jonka aikana hengästyy jonkin verran, mutta pystyy puhumaan. Terveysliikuntaa on liikkuminen, joka tuottaa terveyshyötyjä, mutta ei lisää kovasta liikunnasta terveydelle mahdollisesti koituvia riskejä.

Liikuntaneuvonta on yksilöllistä, ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonnasta hyötyvät eniten oman terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat henkilöt. Jämsän kaupungin Liikuntaneuvontaa ja elintapaohjausta jämsäläisille -hanke on päättynyt vuoden 2023 osalta. Asiakkaamme voivat jatkaa omatoimisesti elintapamuutostaan liikuntaneuvojalta saamiensa ohjeiden mukaan tai hakeutua yksityisille ammatinharjoittajille jatkoliikuntaneuvontaan. Omaolo-palvelusta löytyy myös liikuntaohjelma terveysliikkujille -valmennus: Valmennukset (omaolo.fi) Valmennusohjelman tarkoituksena on kannustaa ja auttaa liikkumaan terveyden kannalta riittävästi. Ohjelmassa annetaan vinkkejä perusliikkumiseen ja sen lisäämiseen.

UKK-instituutin liikkumisen suositukset kiteyttävät terveyden kannalta tarvittavan viikoittaisen liikkumisen määrän ja antavat esimerkkejä liikkumisen muodoista. Suosituksiin voi tutustua sivun alalaidan linkkien kautta.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa