Tekoäly yrityskäytössä

Ilveslinnassa järjestettiin Tekoälyä ja TKI-verkostoja tapahtuma tammikuun 23. päivänä. Tilaisuudessa kuultiin vinkkejä tekoälyn hyödyntämisestä yritystoiminnassa ja yritystoimintaa kehittävistä TKI-verkostoista Keski-Suomen alueella. Tapahtuman tähtivieraana oli Suomen eturivin tekoälyasiantuntija Antti Merilehto, joka jakoi arvokkaita näkemyksiään ja käytännön vinkkejä yrittäjille.

Jämsänkosken Ilveslinnassa pidetyssä Tekoälyä ja TKI-verkostoja tapahtumassa Antti Merilehto, Suomen johtava tekoälyasiantuntija, valotti, miten pienyrittäjät voivat hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassaan. Hän korosti, että tekoälytyökalut, kuten Chat GPT, ovat nyt kaikkien yritysten saatavilla. Merilehdon mukaan suurin riski ei ole kokeilematta jättäminen, vaan mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen.

Tekoälyn käyttö yrityksen arjessa

Tekoälyä voidaan hyödyntää monipuolisesti: työhakemusten kirjoittamisessa, asiakassegmentoinnissa, tapahtuma- ja kuvien suunnittelussa sekä monikielisten videoiden tuottamisessa. Merilehto painotti, että tekoälyn avulla voidaan myös hallita tietoa, luoda prototyyppejä ja kehittää osaamista.

Tekoälyn käytössä huomioitava

Merilehto toi tärkeänä muistutuksena  esiin, että jokainen on vastuussa omasta julkaisemastaan sisällöstä, vaikka käyttäisikin sisällön tuotannossa tekoälyä apuna.

TKI-Palvelut

Tapahtumassa kuultiin myös eri toimijoiden tarjoamia kehitysmahdollisuuksia yrittäjille ja he esittelivät toimintaansa sekä tarjoutuivat yhteistyökumppaneiksi yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden verkostoitua ja sopia jatkotoimenpiteistä yhteistyön rakentamiseksi.

EduFutura @ Yritykset – Anni Wargh esitteli Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Gradia-koulutusyhteisön yhteistyötä yritysten kanssa. He pyrkivät rakentamaan yhteisen mallin oppilaitosten kanssa, joka tukee yritysten kehittymistä. Lue lisää

Gradian Yritys- ja elinvoimapalvelut – Sari-Anne Myllyaho korosti TKI-palveluiden tarjoamista yrityksille. He auttavat rekrytoinnissa, henkilöstön ja yrittäjien ammatillisessa lisäkoulutuksessa sekä liike- ja palvelutoiminnan kehittämisessä. Lue lisää

JAMK – Future Factory – Suvi Salminen ja Hanna-Riikka Kantelinen kertoivat Innoflashin ja työelämäprojektien mahdollisuuksista. Lue lisää

JYU – Työelämä- ja yritysyhteistyö – Jarno Mikkonen ja Anu Ojala esittelivät jatkuvan oppimisen, osaavan työvoiman, TKI-toiminnan, projektityöt ja asiakkaan tarpeiden mukaiset toimeksiannot. Yliopistolla on kehityshankkeita, jotka linkittyvät elinkeinoelämään. Lue lisää

VTT – Yritysyhteistyön mahdollisuudet – Riikka Reitzer valotti VTT:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia teknologiaan ja tulevaisuuden materiaaleihin liittyen, erityisesti Jämsän alueella. Lue lisää

Jämsän yrityspalvelut – Marko Leppänen toi esiin, miten Jämsän kaupungin yrityspalvelut tukevat ja sparraavat yrityksiä kehitysideoiden parissa, auttaen myös laskelmien ja rahoitussuunnitelmien tekemisessä. Lue lisää

Keski-Suomen ELY-keskus – Jouni Hynynen pohti tekoälyllä tehdyn musiikin olevan joko oikotie onneen tai IPR-ongelmiin. Hän käsitteli myös ELY-keskuksen tukemia digitalisaatiohankkeita.

 

Teköälytapahtuma kiinnosti

Ilveslinnaan kokoontui lähes kuusikymmentä tekoälystä kiinnostunutta. Ilveslinnan rakennutti v. 1937 Kenraali Ruldolf Waldenin  ja arkkitehtina toimi Yhtyneiden Paperitehtaiden luottoarkkitehti W. G. Palmqvist. Ilveslinna toimi seurantalona, juhlatalona sekä kunnantoimistona.

Tapahtuman järjestivät yhtyeisyössä Jämsän kaupungin ja Gradian Tikka-hanke, joka edistää uudistuvaa teollisuutta ja kaupungin elinvoimaa. Hankkeen mahdollistaa Keski-Suomen liiton myöntämä AKKE-rahoitus, jolla pyritään Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen, koordinaatioon ja toimintaympäristön kehittämiseen uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi. 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also