Kaupunginhallituksen päätöksiä 22. toukokuuta 2023

Lisätalousarvio eteni kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jäähallien hakemia avustuksia peruskorjauksiin ja parantamiseen puolletaan. Ulkoilureitistöjen kehittämiseen päätettiin hakea hankeavustusta. Jämsän kaupungille perustetaan perinnetyötä tekevien toimijoiden kanssa Tammenlehvän perinnetoimikunta.

Esityslista 22.5.2023


Talous

Kaupungin tilinpäätökseen tehdyt korjaukset ja tarkennukset hyväksyttiin. Korjattu tilinpäätös esitetään kaupunginvaltuustolle toukokuun kokouksessa. Esitys tilikauden tuloksen, -7.773.621,70 euroa, käsittelystä on aikaisemman esityksen mukainen. Jämsän kaupungin kumulatiivinen alijäämä on siirtojen jälkeen -3.514.097,63 euroa.

Tammi-maaliskuu 2023 talouden toteutuma merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää lisätalousarvion vuodelle 2023 valtuustolle hyväksyttäväksi. Konsernipalvelujen lisätalousarvion nettomuutos on noin -90 000 euroa. Sivistyksen nettomuutos on noin -550 000 euroa ja elinvoiman on -90 000 euroa. Investointien netto putoaa kaupungilla 4 290 000 eurosta noin 2 712 000 euroon. Kokonaisuutena tehty lisätalousarvio on 106 993 euroa huonompi kuin vuoden 2023 tehty talousarvio.

Asemakaavat

Patajoen etelärannan asemakaava
hyväksyttiin.  Asemakaavaan tehdyt ehdotusvaiheen muutokset eivät ole merkittäviä ja naapurikiinteistön omistajaa on kuultu erikseen, joten kaavaehdotusta ei aseteta uudelleen nähtäville.

Länsikeskuksen asemakaavan
osalta kaupunginvaltuustolle päätettiin esittää, että Länsikeskuksen asemakaavaan liittyvä maankäyttösopimuksen muutos hyväksyttäisiin. Muutoksen mukaan kaupunki ottaa vastuulleen Golftien yhteyteen toteutettavan kevyen liikenteen väylän sekä yleisen pysäköintialueen rakentamis- ja suunnitteluvastuut.

Jäähallien avustukset

Kaupunginhallitus päätti tukea sekä Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:tä ja Jämsänkosken Tekojäärata Oy:tä investointiavustuksilla, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää jäähalliyhtiöille määrärahat lisätalousarviossa. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että valtuusto myöntäisi Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:lle 100.000 euron antolainan Jäähallin ulkokuoren parantamiseen.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki: Terveyskujan kiinteistön ostaminen

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy ehdotetun rahoitusjärjestelyn Kiinteistö Oy Jämsänmäen ja kaupungin rahoittaman ja takaaman Jämsän Vanhaintuki ry:n välillä.

Jämsän Vanhaintuki ry:llä on ollut jatkuvia rahoituksellisia ongelmia, rahoitusvajetta ovat tuottaneet yhdistykselle pääosin tyhjät asunnot.  Senioriasumisen kehittämishankkeen yhteydessä tilanteeseen on haettu ratkaisua tutkimalla erilaisia vaihtoehtoja. Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi nähtiin, että Jämsän Vanhaintuki ry:n omistama kiinteistö osoitteessa Terveyskuja 1 myydään suoraan Jämsän kaupungin vuokrataloyhtiölle. Tällöin Jämsän Vanhaintuki ry:n maksuvalmius paranee, kun lähes tyhjän kiinteistön kulut jäävät yhdistykseltä pois.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki ostaisi Terveyskujan kiinteistön Jämsän kaupungin myöntämällä vastaavan suuruisella pääomasijoituksella ja peruskorjaa kiinteistöllä olevan kerrostalokohteen ikäihmisille hyvin soveltuvaksi vuokrakohteeksi. 

Hankkeet

Kaupunginhallitus päätti hakea Himos-Jämsä ulkoilureitistön rakentaminen hanketta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelmasta ja myönsi hankkeelle korkeintaan 138 000 euron omarahoituksen investointeihin varatusta määrärahasta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen investointien kokonaiskustannus on 460 000 euroa, josta tuen osuus on 70 prosenttia.

Päätettiin osallistua Lisäarvoa Keski-Suomen luonnosta ryhmähankkeeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen ryhmähankkeen toteuttamisesta ja myönsi hankkeelle vuosille 2023 – 2026 yhteensä 45 400 euron omarahoitusosuuden.

Kiinteistökaupan esisopimus Himos Ski & Golf Chalets Oy:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti tehdä kiinteistökaupan esisopimuksen Himos Ski & Golf Chalets Oy:n kanssa. Sopimus koskee noin 9 730 neliömetrin suuruista määräalaa kiinteistöstä Rauhala. Esisopimus on sen molempia osapuolia sitova. Lopullinen kiinteistökauppa tehdään, kun esisopimukseen kirjatut lopullisen kiinteistökaupan edellytykset ovat täyttyneet.

Tammenlehvän perinnetoimikunnan perustaminen

Sivistyslautakunnan alaisuuteen päätettiin perustaa Tammenlehvän Jämsän perinnetoimikunta, jonka perustamiskirja samalla hyväksyttiin. Sivistyslautakunta nimeää toimikunnan puheenjohtajan ja muut edustajat. Toimintakausi on sama kuin valtuustolla. Perinnetoimikuntaan ja perustamiskirjan allekirjoitustilaisuuteen kutsutaan Jämsän seurakunta, Jämsän vanhusneuvosto, Jämsän nuorisovaltuusto sekä Jämsän kaupungin alueella toimivat veteraani- ja reserviläisjärjestöjä. Toimikunnan perustamis- ja perustamiskirjan allekirjoittamistilaisuus pidetään 30.5.2023.

Tammenlehvän Perinneliiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939-1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Valtioneuvoston kanslian asettama työryhmä on julkaissut ehdotuksensa siitä, miten Suomen 1939–1945 käymien sotien ja veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään. Veteraaniperinne ja -perinnetyö ovat kiinteä osa maanpuolustusta ja kulttuuriperintöä, niistä huolehtiminen kuuluu laajalle joukolle: useille järjestöille, yhdistyksille, säätiöille, kunnille ja seurakunnille sekä valtiolle.

Jämsän kaupunki on keskustellut ennakoivasti yhteisessä tapaamisessa veteraaniperinnetyötä tekeviä tahojen kanssa kuntakohtaisen perinnetoimikunnan perustamisesta.  

Muita kaupunginhallituksen päätöksiä

Hallintosääntöä
on päivitetty ja muutoksia päätettiin esittää valtuuston hyväksyttäväksi. Tässä päivityksessä konsernipalvelujohtajan toimivaltaan on määritelty mm. kaupunginjohtajan sijaisuuden hoitaminen ja talousjohtajan tehtävät. Lisäksi hallintosääntöön tehtiin lisäys, että mm. eri lautakuntiin valittavien henkilöiden tuli olla edellisissä vaaleissa valtuustoon ehdolla olleita henkilöitä.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2022 merkittiin tiedoksi. Keski-Suomen sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2022 417 asiaa (458 vuonna 2021). Paitsi asiamäärä, myös tyytymättömyyden osuus väheni ja tiedon tarve lisääntyi.

Kansalaisopistojen liitto ry:n liittokokousedustajaksi nimettiin vs. kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Tuija Huikuri. Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmään nimettiin Sanna Rajala ja varajäseneksi Jorma Poti sekä Tarja Uusipaasto ja varajäseneksi Lotta Ahola.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös