Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikenteen hankinnassa keskitytään laatuun

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikennepalvelut kilpailutetaan vuoden 2022 aikana. Tarjouspyyntö on julkaistu viime viikolla. Hankintaa koordinoi Jyväskylän kaupunki. Sopimuskausi alkaa alkuvuodesta 2023. Kuljetuspalveluiden hankinnassa painotetaan palvelun laatua ei hintaa.

–Tavoitteena on, että kuljetuspalvelut saadaan toimimaan niin asiakkaan, autoilijan kuin välityskeskuksen näkökulmasta mahdollisimman hyvin, laadukkaasti ja joustavasti. Taksien saatavuudessa on ollut haasteita erityisesti haja-asutusalueilla niin sote-kuljetusten osalta kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta, sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen Jyväskylän kaupungin vammaispalveluista kertoo.

Kyydinvälityskeskus vastaa jatkossa kuljetuksen kokonaisuuden toimivuudesta

Hankinnassa on nyt niputettu samaan sopimukseen kuljetusten välitys ja autojen saatavuus eli kyse on henkilöliikenteen kokonaispalvelusta.

– Tulevaisuudessa kyydinvälityskeskus ottaa vastaan kuljetusten tilaukset, aikatauluttaa kuljetukset ja vastaa myös siitä, että asiakas saa kuljetuksen, sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen selvittää.

Vielä tämän vuoden toiminnassa oleva kuljetusjärjestelmä on jakautunut kahteen osaan, kuljetusten välittämiseen; kuljetuksen tilaus ja aikataulutus ja autoilijan osuuteen eli varsinaiseen kuljetukseen.

– Nykyinen järjestelmä saa nyt jäädä historiaan, koska se ei ole toimiva palvelun toteuttamiseen saatavuuden ja aikataulujen puitteissa. Myös välityksellä on haastetta löytää kalustoa etenkin hiljaisina aikoina ja vastata aikatauluista nykyisessä toimintamallissa, jossa välitys ja autoilijat on hankittu erillisillä ostopalvelusopimuksilla, Hyötyläinen jatkaa.

Parhaillaan selvitetään myös, miten toivetaksi-toimintamalli toimii osana soten kuljetuspalveluita. Toimintamallia pilotoidaan aluksi Jämsässä. Saatavien kokemusten perusteella mallia on mahdollista laajentaa eri kuntiin. Mallissa asiakas tilaa kuljetuksen normaaliin tapaan kyydinvälityskeskuksesta. Jos autoa järjesty, välityskeskus neuvottelee asiakkaan kanssa ja sen jälkeen asiakas itse voi tilata kuljetuksen haluamaltaan sopimusautoilijalta ja sopia aikatauluista. Autoilija ilmoittaa kyydistä välityskeskukseen ja kyyti ohjataan suoraan sovitulle autolle.

Asiakasraati mukana kehittämässä kuljetuspalveluita

Keski-Suomen hyvinvointialueelle perustetun sote-kuljetuspalveluiden asiakasraadin toiminta on käynnistynyt. Tavoitteena saada yksittäisten kuljetuspalvelujen käyttäjien ja järjestöjen näkökulmia kuljetuspalveluiden eri osa-alueiden kehittämiseen liittyen.

– Raadissa ei kuitenkaan käsitellä yksilöllisiä kuljetustilanteita tai asiakkaisiin liittyviä yksilöasioita, vaan käydään teemoittain läpi eri aihealueita, sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen valottaa.

Omavastuumaksut laskutetaan jälkikäteen

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetusten asiakasmaksujen maksamisen käytäntöön tuli muutos 1.5.2022 alkaen. Kunnat laskuttavat asiakkaan omavastuuosuuden kuljetuspalvelua käyttävältä asiakkaalta jälkikäteen. Tähän saakka asiakas on maksanut omavastuuosuuden kuljettavaan autoon matkan päätteeksi. Muutos koskettaa Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden keskitetyssä kyydinvälitysjärjestelmässä mukana olevia kuntia eli Hankasalmea, Jyväskylää, Jämsä-Kuhmoista, Keuruuta, Kinnulaa, Laukaata, Muuramea, Saarikkaa (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi, Kivijärvi), Toivakkaa, Wiitaunionia (Viitasaari ja Pihtipudas) ja Äänekoskea. Vuoden 2023 alusta lähtien sote-kuljetuksista vastaa ja laskuttaa Keski-Suomen hyvinvointialue.

Omavastuun kustannus perustuu tällä hetkellä asiakkaan kilometripohjaiseen matkamäärään tarkoituksenmukaista reittiä pitkin. Syksyllä muun muassa Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa siirrytään omavastuun määrittelyssä Waltti-vyöhykehinnoitteluun, joka selkeyttää omavastuun kustannuksen laskentatapaa. Waltti-kertalippuhinnoittelun myötä omavastuun hinta on sama riippumatta siitä, mitä reittiä taksi kulkee.

– Pidän tätä hyvänä muutoksena, sanoo asiakasraadin jäsen jyväskyläläinen Satu-Maria Virtanen tyytyväisenä.

Keväällä on tullut muutoksia myös autoilijoille maksettaviin korvauksiin eli sopimukseen kuuluva hintaindeksien tarkistus on tehty ja korvauksen määrää on nostettu muun muassa polttoaineen hintojen nousun johdosta.

Mitä ovat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut?

Vaikeavammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita. Henkilöllä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja voidaan myöntää muun muassa asioimiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun tai jokapäiväiseen elämään liittyviin matkoihin yksilöllisen tarpeen mukaan.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ovat ikääntyneiden asiakkaiden asiointikyytejä, joita voidaan myöntää harkinnan mukaan.

Kuljetuspalveluihin liittyvien isompien muutosten tapahtuessa kuljetuspalveluiden asiakkaat saavat asiakasohjeen postitse.

Lisätietoja:

Sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen, p. 050 312 5380, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
Palvelupäällikkö Elina Hienola, p. 050 331 2737, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
Tuija Koivisto, valmistelija, p. 040 513 5821, Keski-Suomen hyvinvointialue
Satu-Maria Virtanen, asiakasraadin jäsen, p. 050 311 8920

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös