Yhteistyötä ja luottamusta terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten välille

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
Tiedote 23.6.2022

Sosiaalihuolto koskettaa yhteiskunnassamme laskennallisesti joka viidettä suomalaista jossain vaiheessa elämää, joten sen merkitys on kiistaton. Esittelyssä sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja sen tiimiläiset. 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma on käynnistynyt toukokuussa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, jossa yhtenä tavoitteena on tehdä uudenlaista sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatiota.

Eri organisaatioista ja taustoista tulevat sosiaalihuollon kehittämisohjelman tiimiläiset täydentävät toinen toisiaan tuoden erilaisia näkökulmia kehittämistyötön.

– On rikkautta ymmärtää asioita erilaista näkökulmista. Tiiminä muodostamme eri osaamisalueilla kokonaisuuden, jolla voimme tavoitteiden mukaisesti vahvistaa sosiaalihuollon osaamista, saavutettavuutta sekä laatua sote-keskuksissa ja hyvinvointialueella, kertoo ohjelman projektipäällikkö Päivi Paavilainen.

Viestinnällä vaikuttamista 

Sosiaalihuolto kaipaa esille tuloa ja tiedottamistyötä ja tähän tullaan kehittämistyössä panostamaan. On suuri merkitys, kuinka, mitä ja millä tavalla me ammattilaiset puhumme työstämme ja asiakkaistamme. Tiedon tulee kulkea eri tasoilta tarvittaviin suuntiin ja niin, että tiedon välityksellä on merkitystä ja sillä voidaan osaltaan vaikuttaa palveluiden laatuun.

– Viimeiset kahdeksan vuotta toimin sosiaalityön johtajan virassa Laukaassa. Vuodet antoivat minulle perspektiiviä laajaan kokonaisuuteen hyvinvointialueen osalta. Olen innoissani, kun pääsen nyt pureutumaan rakenteelliseen sosiaalityöhön yhdessä tiimin kanssa. Se, että asioista ja ilmiöistä aletaan reilusti puhumaan, on jo rakenteellista sosiaalityötä, jatkaa Paavilainen.

Pidämme tärkeänä, että moniammatillinen toimintamalli sote-keskuksissa kehittyy siihen, että sosiaalihuolto “kuuluu pakettiin” aina kun asiakkaan kokonaistilannetta ja tuen tarvetta halutaan tarkemmin selvittää ja kun asiakkaan asia siirtyy moniammatilliseen tiimiin. Tavoitteena on uudenlainen, saumaton yhteistyö sekä luottamus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten välillä.

– Arvostamme työtämme ja tunnemme siitä kiitollisuutta. Haluamme vahvistaa ja edistää sosiaalihuollon palveluita, joihin voi luottaa ja joka kohtelee vertaisenaan, ei aliarvioi, eikä nöyryytä, edes katseillaan, ilmeillään tai sanoillaan. Tiiminä olemme uudistusmyönteisiä sosiaalialan ammattilaisia. Sosiaalityössä puhutaan monista vaikeista asioista: taloudellisista huolista, työttömyydessä, syrjäytymisestä, päihdeongelmista, mielenterveydestä, kasvatusnäkemyksistä ja vammaisuudesta. Niistä asioista, jotka menestyvän yhteiskunnan mielestä ovat usein yksityisasioita eivätkä kuulu muille, kuvailee projektityöntekijä Mari Mäkelä.

Seuraavaksi esittelyssä sosiaalihuollon kehittämisen tiimi.

Sonja Essel, projektityöntekijä; rakenteellinen sosiaalityö, laatu ja vaikuttavuus

– Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) ja opinnäytetyötä vaille valmis sosionomi (YAMK). Innostun kehittämisestä ja uuden luomisesta, haasteista ja niiden voittamisesta. Sosiaalihuollon ammattilaisena vahvuuteni on rohkeus kysyä ja kuulla sekä taito hahmottaa kokonaisuuksia ja ymmärtää monimutkaisiakin ilmiöitä. Olen ollut Jyväskylän kaupungilla töissä 20 vuotta erilaisissa sosiaalihuollon tehtävissä, viimeisimpänä OmaKS.fi- digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaaliohjaajana. Ajattelen, että olen etuoikeutettu saadessani tehdä työtä meidän asiakkaiden kanssa. Kulkea rinnalla, tutkia yhdessä ja etsiä ratkaisuja. Jokainen asiakas on arvokas ja erilainen ja se kantaa, vaikeissakin hetkissä. Vapaa-ajalla viihdyn perheeni kanssa, luen, retkeilen ja kuntoilen. Puutarha ja uuden kasvun seuraaminen on minun terapiaani, siitä minä kerään voimia.

Merja Jämsinen, projektityöntekijä; sosiaalinen kuntoutus ja paljon palveluita tarvitsevan asiakkaan palveluketju 

– Täällä sitä ollaan, aitiopaikalla sote-alan muutoksessa, osana Keski-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ohjelmaa. Vähänkö on huippua!!! Kehittämisvastuullani minulla on sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli ja paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan palveluketju. Kehittämistyöni osa-alueiden kohderyhmän asiakkaiden haastavat elämäntilanteet, palvelujen- ja tuentarpeet ovat minulle aiemman työn kautta varsin tuttua. Halu kehittää juuri tälle asiakasryhmälle suunnattuja palveluita on minulla kova ja koen sen kunnia-asiana.  Kehitys- ja uudistusmyönteinen ajatteluni on saanut minut työssä aina mukaan erilaisiin kehittämistehtäviin, ja vapaa-ajalla innostanut jatkamaan opintoja myös työn ohessa. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi, sosionomi ja sosionomi ylempi AMK.

– Omassa työotteessani on aina ollut tärkeää asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan kokonaistilanteensa huomioiminen. Mielestäni asiakkaan ääni pitää näkyä aina palvelujen kehittämisessä. Sosiaalialan ammattilaiset ovat ihmiselämän muutostilanteiden asiantuntijoita, tämän asiantuntijoiden joukon kokemuksen, näkemyksen ja osaamisen hyödyntämisen olevan avainasemassa kehittämistyössä. Itse näen muutoksen olevan aina mahdollisuus jo olemassa olevan hyvän ja toimivan vahvistamiseen ja uusien innovaatioiden rohkeaan kokeiluun. Toivon, että omalla työpanoksellani tulen tukemaan näitä molempia osa-alueita ja pystyn parantamaan Keskisuomalaisten asukkaiden hyvinvointia.

Riikka Lahtela, projektityöntekijä vammaisen asiakkaan palveluketju sote-keskuksessa ja vammaisosaamisen saatavuus ja laatu

– Olen sosionomi AMK ja YAMK, joka on työskennellyt pääosin sosiaalialalla erilaisissa vammaispalveluiden tehtävissä mutta myös terveydenhuollonkin maailmassa viimeisimmäksi, kun luotsasin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alaista kehitysvammapoliklinikkaa. On siis tullut tehtyä työtä useiden eri ammattiryhmien edustajien kanssa sulassa sovussa. Siksi luotankin vahvasti siihen, että sosiaalihuolto ja terveydenhuolto on mahdollista liittää yhteen tasavertaisiksi toimijoiksi ja tästä hyötyvät eniten erityisesti vammaispalveluiden asiakkaat.

– Kehittämisvastuullani minulla on sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa vammaisten palveluketjut sekä vammaisosaamisen laatu ja saatavuus. Työluonteeltani olen utelias ja työnnyn mielelläni erilaisiin kehittämisryhmiin mukaan. Arki-elämääni rytmittävät liikuntaharrastukset ja oma perhe. Vastapainoa työlle saan mökillä olemisesta ja kalastamisesta.  Olen ylpeä siitä, että nyt sosiaalialan ammattilaisena ja projektityöntekijänä minulle on annettu tämä mahdollisuus päästä parantamaan eri tavoin vammaisten asiakkaiden palveluita.

Mari Mäkelä, projektityöntekijä; vammaispalvelut ja henkilökohtainen apu 

– Tähänastisen työurani aikana olen saanut tehdä monipuolisesti töitä niin asiakastyössä kuin kehittämistehtävissäkin vuodesta 1995. Jyväskylän kaupungilla olen ollut töissä yli 7 vuotta vastaten henkilökohtaisen avun palveluohjauksesta. Siksi juuri nyt työni siirtymä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ohjelmaan maakunnallisen henkilökohtaisen avun keskuksen perustamiseksi tuntui varsin luontevalta ja erittäin tärkeältä tehtävältä.

– Olen rakentamassa mahtavan hanketiimin ja verkoston kanssa Keski-Suomeen henkilökohtaisen avun keskusta, paremman henkilökohtaisen avun toivossa. Kunnioitan aina asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta. Siksi minulle on ensiarvoisen tärkeää että, Keski-Suomeen syntyy maakunnallinen henkilökohtaisen avun keskus asiakkaan näköisesti, ennen kaikkea hänen ääntänsä kuunnellen nyt ja tulevaisuudessa.  Arkipäivän tiedon soljuminen on merkityksellinen osa laatua ja laadun kehittämistä. Mielestäni huomioitava on alueelliset erot, tilanteet ja ihmisten erilaisuus. Myös itse sosiaalityön ammattilaisen motivaation kautta syntyy joustavuus ja ketteryys sekä asiantuntijuus. Pidän tärkeänä mm. ammattikoulutuksen- ja järjestöyhteistyön sekä poliittisten päättäjien mukana olemisen, tietoisuuden tärkeyden nykyhetkestä.

– Haluamme Keski-Suomessa suoraviivaisimpia viivoja, ketterän Keski-Suomen. Ettei henkilökohtaisen avun keskus olisi sellainen paikka, jossa myydään omenoita kun menet sinne ostamaan aurinkorasvaa, tarkoitan että tarve ja palvelu tulevat kohtaamaan. Olen ylpeä ja nöyrän kiitollinen, että minulle on suotu henkilökohtaisen avun maakunnallisen keskuksen kehittämisen tehtävä.

Päivi Paavilainen, projektipäällikkö 

– Koulutustaustasta sen verran, että olen sekä sosiaaliohjaaja että yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine sosiaalityö). Lisäksi on tullut suoritettua johtamisen erikoisammattitutkinto ja nyt käynnissä myös lyhytterapia opinnot. Vapaa-ajalla liikun mieluusti luonnossa Martta koirani kanssa ja salilla tykkään haastaa kroppaani lihasvoiman kartuttamisen toivossa. Matkustuskärpänen on vissiin myös puraissut koska jos vain mahdollista lomat viettäisin aina jossain mahdollisimman kaukana. Mutta jos se ei ole mahdollista, minut voi löytää myös livekeikoilta kuuntelemasta hyvää musiikkia. Usein myös intoudun hoilaamaan paikoissa joissa sitä ei välttämättä muut kuule kuten autolla ajaessa. Rakenteellinen sosiaalihuolto on minulle erityisen innostava kokonaisuus, sosiaalityön imago tai puhutaanko asiasta brändäyksenä toinen. Jos minut haluaa saada ärsyyntymään niin oiva tapa siihen on jos huomaan, että asiakasta tahallaan hyppyytetään tai että työyhteisössä ei pelata yhteiseen maaliin

– Vaikka työssämme kohtaamien asiakkaiden maailmassa on välillä synkkää, siellä on myös ilo syvää ja lämmintä. Erityinen haaste meille onkin, kuinka vahvistaa hyvyyttä ja kauneutta ympäröivässä maailmassa. Kuinka nähdä ja sanoa ääneen myös pahan ja ruman olemassaolo, vähättelemättä sen todellisuutta ja vaikutuksia? Ilman pimeyttä ei tule valoa, ilman totuuden ääneen sanomista hyvästäkin tulee vain hyvittelyä. Rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden ja hyvän etsintä on tärkeää, toteavat tiimin jäsenet.

Ole rohkeasti yhteydessä meihin – aloitetaan yhteistyö! 

·         Päivi Paavilainen, projektipäällikkö, p. 040 613 9517, paivi.paavilainen@jyvaskyla.fi

·         Sonja Essel, projektityöntekijä; rakenteellinen sosiaalityö, laatu ja vaikuttavuus, p. 040 6155261, sonja.essel@jyvaskyla.fi

·         Merja Jämsinen, projektityöntekijä; sosiaalinen kuntoutus ja paljon palveluita tarvitsevan asiakkaan palveluketju, p. 040 6154912, merja.jamsinen@jyvaskyla.fi

·         Riikka Lahtela, projektityöntekijä vammaisen asiakkaan palveluketju sote-keskuksessa ja vammaisosaamisen saatavuus ja laatu, p. 040 6139497, riikka.lahtela@jyvaskyla.fi

·         Mari Mäkelä, projektityöntekijä; vammaispalvelut ja henkilökohtainen apu, p. 040 6139653, mari.makela@jyvaskyla.fi

Näitä tavoittelemme

·         Työmme konkreettisena tuloksena syntyy Henkilökohtaisen avun keskus, josta asiakas saa laadukkaita, saavutettavia ja helppokäyttöisiä palveluita yksilölliseen tarpeeseensa sekä tietoa ja neuvontaa henkilökohtaista apua koskevissa asioissa.

·         Laadusta ja mittaamisesta tulee työn perustaa, hyödynnämme tutkittua tietoa kehittämisen välineenä.

·         Asiakastyön menetelmällisyyden lisääminen. Moniammatillinen toimintamalli kehittyy ja asiakas ja asiakkaan tarpeet ovat keskiössä.

·         Keski-Suomen hyvinvointialueella rakenteet tukevat erityisosaamisen hyödynnettävyyttä muun muassa konsultaatiomallia kehittämällä ja erityisosaamisen saatavuutta ja pysyvyyttä lisäämällä.

·         Rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallit mallinnetaan ja esitetään hyvinvointialueelle sopiviksi.

·         Vammaisten ja paljon palveluja tarvitsevan hoito- ja palveluketjut yhtenäistyvät peruspalveluja vahvistaen.

Save the date – sosiaalihuollon kehittämisohjelman tapahtuma 6.9. 

Järjestämme torstaina 6.9.2022 sosiaalihuollon kehittämisohjelman starttitapahtuman, josta tiedotamme lisää elokuussa. Laitathan päivän kalenteriisi jo nyt! Ilmoittautumislinkki tapahtumaan tulee elokuussa.

Lue lisää:

Tutustu painopisteisiimme verkkosivuillamme.

Lisätietoja:

·         Päivi Paavilainen, projektipäällikkö, sosiaalihuollon kehittämisohjelma, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 613 9517, paivi.paavilainen@jyvaskyla.fi

 

Terveisin

Keski-Suomen hyvinvointialue

www.hyvaks.fi 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Read also