Jämsän kaupungin hankintaohjetta päivitetään

Marraskuun 2023 yrittäjien aamukahveilla kerrottiin Jämsän kaupungin hankintaohjeen päivittämisestä. Kaupungin hankintaohje tarkoittaa kaupungin tai kunnan laatimaa dokumenttia tai ohjeistusta, joka määrittelee ne käytännöt ja säännöt, joita tulee noudattaa, kun kaupunki tekee hankintoja tai ostaa palveluita tai tavaroita ulkopuolisilta toimittajilta.

Jämsän kaupungininsinööri Katja Rissanen esitteli marraskuun yrittäjien aamukahveilla Jämsän kaupungin hankintaohjeen uudistamista.

Hankintalainsäädäntö ja hankintojen kynnysarvot

Kunnissa hankintayksiköiden tehtävänä on huolehtia hankintatoimintansa riittävästä ohjeistamisesta. Hankintoja ohjaa mm.  hankintalainsäädäntö. Hankintalakia sovelletaan vain kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin, lisätietoa em. kynnysarvoista: Hankintojen kynnysarvot. Näiden hankintojen lisäksi on pienhankintoja, jotka ovat kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja.

Jämsän kaupungin hankintaohjeen uudistaminen

Jämsän kaupungin nykyinen hankintaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 31.3.2014 ja se koskee koko kaupunkikonsernia. Hankintaohje tulee näillä näkymin vielä tämän vuoden puolella elinvoimaneuvottelukuntaan ja kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi.

Hankintaohjelmaluonnoksessa Jämsän kaupungin hankintoja organisoidaan niin, että toimialoilta kootaan hankintatyöryhmä ja toimialoille laaditaan hankintasuunnitelmat. Kaikki hankinnat pyritään listaamaan kaupungin verkkosivuilla helmikuussa 2024 julkaistavaan hankintakalenteriin. Hankintakalenteria päivitetään ja hankinnoista informoidaan Jämsän alueen yrittäjiä sähköpostin ja somen välityksellä.

Hankintaohjeluonnoksessa on myös esitetty, että kaupunki voisi tehdä hankintoja ilman kilpailutusta suoraan ostamalla, jos hankinta on vähäinen (alle pienhankintarajan). Alla esitys Jämsän kaupungin pienhankintarajoiksi:

  • Tavara- ja palveluhankinnat < 10 000 €
  • Rakennusurakat < 30 000 €
  • Käyttöoikeussopimukset < 50 000 €

Lisätiedot hankintaohjeen päivittämisestä: kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös