Kartasto- ja paikkatietopalvelut

Kartasto- ja paikkatietopalvelut

Tuotamme ja ylläpidämme erilaisia paikkatietoaineistoja ja karttapalveluja sekä kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön, että yksityisille asiakkaille.

Ylläpidämme mm. kiinteistöjä, rakennuksia, maastotietoja ja katuverkkoa numeerisessa muodossa paikkatietojärjestelmämme kartta- ja rekisteritietokannassa. Aineistoja käytetään kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa, kiinteistönmuodostuksessa, tonttitarjonnassa sekä muissa suunnittelutehtävissä.

Karttatuotteet

Opaskartta palvelee kaupungin yleiskarttana sekä osoitteiden ja keskeisten palveluiden paikantamisvälineenä. Aineisto sisältää mm. katujen ja teiden nimet sekä osoitenumeroita. Opaskarttaan voi tutustua kaupungin karttapalvelussa.

Kantakartat ovat maastoa yksityiskohtaisesti kuvaavia karttoja, joita käytetään etenkin asemakaavojen ja muun suunnittelun pohjakarttoina. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat mm. kiinteistöt, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö. Kantakarttaa myydään erikokoisina paperikopioina. Kantakartta on ladattavissa myös numeerisena eri tiedostomuodoissa tiedostopalvelusta (kts. alla).

Johtokartalla esitetään kunnallistekniikan johtojen ja niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti. Lisäksi esitetään niiden koko, materiaali ja korkeustietoja. Suurin osa kaupungin johtokartoista on numeerisessa muodossa. Johtokartta on saatavana eri tiedostomuodoissa tai graafisina tulosteina

Rajapintapalvelut

Rajapintapalvelulla tarkoitetaan sähköistä palvelua paikkatietoaineistojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Rajapintapalvelun avulla on mahdollista saada ajantasaista aineistoa suoraan tiedon tuottajalta.

Aineistot ovat helposti erilaisten GIS-sovellusten ulottuvilla, eikä niitä tarvitse hankkia itselle eikä huolehtia säilyttämisestä ja päivittämisestä.

Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää, että käytössä on rajapintoja tukeva paikkatieto-ohjelmisto, esimerkiksi ilmainen QGIS-ohjelmisto.

WMS-rajapintapalvelu

Web Map Service -rajapintapalvelu (WMS) on katselupalvelu, jonka avulla toisella palvelimella olevia paikkatietoaineistoa voidaan katsella karttakuvina. Toistaiseksi kaupungin aineistoa on tarjolla wms-rajapintapalvelun kautta taustarastereina ajantasa-asemakaava, kantakartta ja  kantakartan kiinteistörajat sekä lisäksi ajantasa-asemakaavan käyttötarkoitusalueet, rakennukset alueina sekä suunnittelutarvealuerajaukset.

WMS-rajapintapalvelun osoite: https://paikkatieto.jamsa.fi/geoserver/wms?

WFS-rajapintapalvelu

Web Feature Service -rajapintapalvelu (WFS) on latauspalvelu, jonka avulla Jämsän kunnan palvelimella olevia paikkatietoaineistoja voidaan katsella vektorimuotoisina sekä tehdä kyselyitä aineistoon. Toistaiseksi kaupungin aineistoa on tarjolla wfs-rajapintapalvelun kautta ajantasa-asemakaavan käyttötarkoitusalueet, rakennukset alueina sekä suunnittelutarvealuerajaukset.

WFS-rajapintapalvelun osoite: https://paikkatieto.jamsa.fi/geoserver/wfs?

Tiedostopalvelu

Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta on ladattavissa Jämsän kaupungin ylläpitämistä aineistoista ajantasa-asemakaava, kantakartta ja kantakartan kiinteistörajat. Aineistot ovat ladattavissa dgn- ja dwg –formaateissa, aineistot ovat ETRS-GK25 –koordinaatistossa ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Huom! Tiedostopalvelun käyttö edellyttää kirjautumisen. Lisätietoja paikkatieto@jamsa.fi.

Käyttöehdot

Rajapintapalveluissa sekä tiedostopalvelussa tarjottavien aineistojen käytöstä ei toistaiseksi peritä maksua eikä palvelut vaadi tunnistautumista. Palveluissa olevat aineistot ovat vapaasti käytettävissä.

Tuki

Rajapintapalveluista sekä tiedostopalvelusta voi kysyä lisätietoja osoitteesta paikkatieto@jamsa.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa