Maasto- ja suunnitelmamittaukset

Tulosyksikkömme huolehtii muun muassa rakennuslupiin liittyvistä sijainninmäärityksistä (rakennuspaikkojen maastoon merkinnät ja korkeustasot sekä sijaintikatselmukset) ja kunnallistekniikan rakentamiseen ja kiinteistönmuodostukseen liittyvistä mittauksista. Mittauspalvelujen avulla huolehditaan, että kaupungin alueella suunnittelu ja rakentaminen perustuvat oikeaan sijaintitietoon.

Rakennusvalvontaan liittyvät mittaukset

Huolehdimme rakennuslupiin liittyvistä sijainninmäärityksistä. Ennen rakentamisen aloittamista on rakennuksen paikka merkittävä puupaaluin tai linjalangoin. Samalla merkitään myös korkeustaso. Kun rakennuksen sokkeli on valettu, tehdään sijaintikatselmus. Siinä tarkistetaan, onko rakennuksen sijainti rakennusluvan mukainen.

Suunnitelmamittaukset

Teemme korkeusasemamittauksia ja maastomalleja suunnittelutehtäviä varten. Asiakkaina ovat kaupungin suunnittelu- ja rakennuttamistoimi sekä yksityiset asiakkaat. Maastomalleja tuotetaan takymetri- ja GPS-mittauksella. Maastomallimittauksella saadaan maastosta kolmiulotteinen malli, mihin on koodattu tiedot mm. maanpinnan muodoista ja rakennuksista ym. tarvittavista kohteista. Kolmiulotteista mallia voidaan tarkastella useimmilla suunnitteluohjelmilla.

Mittalaitteisto

Käytössämme on Trimblen takymetri- ja satelliittimittauskalusto.
Laitteistot mahdollistavat yhdessä kiinteän VRS-tukiaseman kanssa tarkan ja nopean reaaliaikaisen mittauksen koko kunnan alueella.

Muita tehtäviä

  • taso- ja korkeusrunkoverkon ylläpito
  • kantakarttojen ja johtokarttojen ajantasallapito
  • erilaiset kartoitukset ja vaaitukset
  • suunnitelmamittaukset
  • kiintopistetiedot
  • maastoon merkinnät
  • kiinteistönmuodostuksen pyykitykset

Maastotöiden työnjohto

Marko Nieminen

maanmittausinsinööri

Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Maastomittaukset

Arto Huttunen

kartoittaja

Matti Pahkamäki

kartoittaja

Jaa sosiaalisessa mediassa