Kiinteistönmuodostus

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri on osa valtakunnallista tietojärjestelmää. Kiinteistörekisterin pitäjinä toimivat maanmittauslaitos ja kaupunki omilla toimialueillaan.

Asemakaava-alueella, jolla on sitova tonttijako, rakennusluvan edellytyksenä on kiinteistörekisteriin merkitty tontti. Lohkomista haetaan tarvittaessa Jämsän kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä.

Määräalan lainhuuto asemakaava-alueella käynnistää kaupungin puolelta lohkomisen valmistelutyöt lainhuutoilmoituksen saavuttua kiinteistörekisterinpitäjälle, jolloin erillistä hakemusta ei tarvita.

Kiinteistönmuodostusasioita ovat mm. seuraavat:

  • tonttijaot ja tonttijaon muutokset
  • toimitusten valmistelut
  • erilaiset kiinteistötoimitukset (esim. lohkominen, rasitetoimitus, kiinteistönmääritys)
  • kiinteistötietojärjestelmän otteet
  • muut kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistötietopalveluihin liittyvät asiat

Marko Nieminen

maanmittausinsinööri

Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Jaa sosiaalisessa mediassa