Metsäalueet

Jämsän kaupungin metsät

Jämsän seutu kuuluu eteläiseen havumetsävyöhykkeeseen ja suurin osa Jämsän maa-alasta onkin varpuvaltaista kangasta. Maapohjat ovat pääosin kantavia ja ravinteisuudeltaan hyviä, tuoreen (56 %) ja kuivahkon (26 %) kankaan ollessa yleisimmät kasvupaikkatyypit.

Jämsän kaupungilla on metsätalousmaata 1923 hehtaaria, josta metsämaan:

Jämsän kaupungin metsätyypit

Metsistä selkeästi suurin osa on varttunutta kasvatusmetsää (49,8 % pinta-alasta), seuraavaksi eniten on uudistuskypsää metsää (22,4 %). Nuorta kasvatusmetsää pinta-alasta on 17,5 %. Aukkojen sekä taimikoiden yhteenlaskettu osuus on 9,7 %.

Puuston tilavuus

Kaupungin omistaman metsämaan puuston keskimääräinen tilavuus 188 m3/ha on selvästi suurempi kuin Keski-Suomen maakunnan keskitilavuus 143 m3/ha (Luken tilastot, VMI 12). Kaupungin metsien keskikasvu 6,7 m3/ha/v puolestaan on hieman vähemmän kuin maakunnan keskiarvo 7,1m3/ha/v (Luken tilastot, VMI 12).

Jaa sosiaalisessa mediassa