Puunkaadon arviointi

Maisemaa muuttavaa puiden kaatamista ei saa suorittaa ilman lupaa (maankäyttö- ja rakennuslaki, 128 §, maisematyölupa).

Omalta tontilta puun kaatamiseen omistaja ei tarvitse lupaa, mikäli toimenpiteen voi katsoa olevan vähäinen. Jämsän kaupungin puistotoimi on laatinut ohjeet, joiden mukaan tontin omistaja voi itse arvioida onko tarpeen hakea maisematyölupa puiden kaatamiseksi vai voidaanko toimenpide katsoa vähäiseksi. Huomioitavaa on että vuokratontilla puun kaatoon tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Jaa sosiaalisessa mediassa