Asiointi

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään ja huollossaan olevia lapsia koskevat, henkilörekisteriin talletetut tiedot. Tarkastusoikeuden nojalla teillä on oikeus nähdä tiedot tai saada niistä pyydettäessä jäljennökset. Esittäkää yksilöity tarkastuspyyntö kyseiselle rekisterinpitäjälle, esim. sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Tarkastusoikeuden käyttäminen ei edellytä rekisterin nimen tietämistä.
Asiakkaan ohje (pdf)

Tiedostot ovat pääasiassa pdf-tiedostoja.

Selosteet henkilötietojen käsittelystä

 Tietosuojaselosteet

Lomakkeet

Lainsäädäntöä ja lisätietoja

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn