Kirjaamo

Jämsän kaupungin kirjaamotoiminnot on hajautettu toimialoille.

Yleishallinnon sähköiseen kirjaamoon lähetetyt kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä toimialaan sidoksissa oleville valmistelijoille osoitetut asiakirjat rekisteröidään asianhallintajärjestelmään hallintopalveluissa ja/tai välitetään edelleen. Sähköisestä kirjaamosta toimitetaan eteenpäin viestejä ja asiakirjoja myös muiden toimialojen kirjaamispisteisiin välitettäväksi valmisteluun.

Kirjaamispisteissä vastaanotetut vireille tulevat, käsittelynalaiset ja toimenpiteitä edellyttävät asiat ja asiakirjat rekisteröidään asianhallintajärjestelmään. Asiakirjat voivat olla paperimuotoisia tai sähköiseen muotoon tallennettuja. Rekisteröinnin jälkeen ne toimitetaan asiaa hoitaville henkilöille toimenpiteitä varten. Tyypiltään tällaisia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, esitykset, anomukset, hakemukset, oikaisuvaatimukset, valitukset, lausuntopyynnöt ja lausunnot.

Kirjaamispisteistä saa tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja tehdyistä päätöksistä henkilötietolain ja julkisuuslain salassapitovelvoitteen mukaisin rajoituksin. Tiedon pyytäjää avustetaan myös muutoin asiakirjojen ja tiedon löytymisessä.

Kirjaamot

Sosiaali- ja terveystoimi

kirjaamo

Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Elinvoima

kirjaamo

Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Valvontatoimi

kirjaamo

Koskentie 11, 42100 Jämsä

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut Oy

kirjaamo

Paattilantie 2, 42100 Jämsä

Sivistystoimi

kirjaamo

Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Jämsän Vesi liikelaitos

kirjaamo

Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Salaisia asiakirjoja tai salassa pidettävää tietoa sisältäviä asiakirjoja ei saa suojaamattomalla sähköpostilla. Lähettämisestä ns. sähköisenä viestinä on tarkemmat säännökset sähköisestä viranomaisasioinnista annetussa laissa (13/2003). Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (www.finlex.fi).

Jaa sosiaalisessa mediassa