Päätearkisto

Arkistot

Jämsän kaupungin päätearkistoon kuuluvia arkistoja ovat nykyisen Jämsän kaupunginarkiston lisäksi lakkautetut kuntaliitoskuntien ja Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän arkistot.

 • Jämsän kaupungin arkistot

  Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski

  Jämsänkosken kaupungin arkistot

  Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

  Kuoreveden kunnan arkistot

  Lentoasemantie 1, 35600 Halli

  Längelmäen kunnan arkistot

  Lentoasemantie 1, 35600 Halli

  Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän arkistot

  Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

  Potilastiedon arkisto

  Sairaalantie 11, 42100 Jämsä

   

  Lisätietoja

  Kristiina Heinonen

  asianhallintapäällikkö

Kaupungin päätearkistossa säilytetään pitkään ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. Suurin osa arkistossa säilytettävistä asiakirjoista on julkisia ja kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä.

Kaupunginarkiston tutkimuskohteita ovat mm.

 • Valokuvakokoelmat: Anna Salonen, Vesa Nivarpää, Jämsän Säästöpankki
 • Luottamushenkilörekisterit
 • Hallinnolliset päätökset: asiain luettelot 1886-1925, päätösluettelot 1948-1963, kuntakokousten pöytäkirjat 1866-1893, kunnanvaltuuston pöytäkirjat vuodesta 1909 alkaen
 • Kunnalliskertomukset
 • Kansakoulujen arkistot: oppilasluettelot, vuosikertomukset, oppilasmatrikkelit
 • Siirtoväen huollon arkistot
 • Taksoituslautakunta
 • Painotuotteet, tiedotuslehdet, lehtileikkeet
 • Luettelo arkistonmuodostajista, joiden asiakirjoja säilytetään kaupungin päätearkistossa

  Jämsän kaupungin arkisto

  Alkoholitarkastaja
  Aluehälytyslautakunta
  Ammattientarkastaja
  Asuntolautakunta
  Asutuslautakunta
  Elintarvikelautakunta
  Henkilökuntaneuvosto
  Henkilöstölautakunta
  Hinnoittelulautakunta
  Holhouslautakunta
  Huolto- ja sosiaalilautakunta
  Huoneenvuokralautakunta
  Jämsän kunnallinen keskikoulu
  Kaipolan kunnallinen keskikoulu
  Kaipolan monitoimitalo
  Kansakoululautakunta
  Kansakoulun johtokunta
  Kansakoulut
  Kansanhuoltolautakunta
  Kantakirjasto / kirjastojen johtokunnat
  Kantakirjasto / kirjastolautakunta
  Kauppalanvaltuuston ja -hallituksen arkisto
  Keskusvaalilautakunta
  Kiinteistö Oy Jämsänmäki
  Kiinteistöjen ostotoimikunta
  Kirjastolautakunta / kantakirjasto
  Koululautakunta
  Kulttuurilautakunta
  Kunnalliskodin johtokunta
  Kunnallisten vaalien vaalilautakunta
  Kunnanasiamies
  Kunnansairaala
  Kunnanvaltuuston ja kunnallislautakunnan arkisto
  Kuoreveden kunta, lupa-asiat
  Lastenkodin johtokunta
  Lastenvalvoja

  Liikelaitokset:

  Jämsän Ateria -liikelaitos
  Jämsän Vesi -liikelaitos
  Jämsän Jätehuolto –liikelaitos

  Liikennetoimikunta
  Liikeyrityslaskentatoimikunta
  Liikuntalautakunta (urheilulautakunta)
  Lomalautakunta
  Lukio / yhteislukio
  Maaseutulautakunta
  Maatalous- ja puutarhaoppilaitos
  Maatalouslaskentatoimikunta
  Maatalouslautakunta (kansanhuoltojaosto)
  Maatilatoimikunta
  Maatilojen osto- ja hoitokomitea
  Majoituslautakunta
  Manttaalikunta
  Matkailulautakunta
  Metsälautakunta
  Musiikkikoulun johtokunta
  Musiikkioppilaitos / sivistystoimi
  Nuorisolautakunta
  Oikeusapulautakunta
  Palo-/pelastuslautakunta
  Palomäen päiväkoti
  Peruskoulun yläaste
  Peruskoulun ala-asteet
  Perustettava Uusi Jämsä
  Polttoainetoimikunta
  Raittiuslautakunta
  Rakennuslautakunta
  Rakennusluvat / Kuorevesi
  Rakennusluvat / Längelmäki
  Sivistyslautakunta
  Sivistystoimi/musiikkioppilaitos
  Sosiaalilautakunta, kauppala
  Sosiaalilautakunta, kaupunki
  Taksoituslautakunta
  Tarkastuslautakunta
  Tekninen lautakunta
  Tekninen lautakunta/urakkasopimukset
  Tekninen lautakunta/asuntolainat
  Tekninen lautakunta/rakennusosasto
  Terveydenhoitolautakunta/terveyslautakunta
  Terveydenhuolto-oppilaitos
  Tielautakunta
  Tuberkuloositoimikunta
  Tutkijalautakunta
  Työasiainlautakunta/työttömyyslautakunta
  Työväenopiston johtokunta
  Ulosottomies
  Urheilulautakunta/liikuntalautakunta
  Vaivaishoitorakennustoimikunta
  Valtiollisten vaalien vaalilautakunta
  Valvontalautakunta 1
  Valvontalautakunta 2
  Vanhuusavustuslautakunta
  Vapaan huollon keskus
  Vesilautakunta
  Virkaholhooja
  Vuokralautakunnat
  Väestönlaskentatoimikunta
  Väestönsuojelulautakunta

  Yhtiöt:

  Kiinteistö Oy Jämsänmäki
  Jämsän Teollisuuskiinteistöt Oy
  Kaipolan Monitoimitalo Oy
  Pitkävuoren Hiihtokeskus
  Jätehuolto

  Yksityiset arkistot:

  Jämsän Käsityöyhdistys
  Jämsän Teurastamo Oy
  Kaipolan Yhteiskoulu (yksityinen)
  Jämsän työterveyspiste
  Tennilä-Heilan kylätiehoitokunta
  Tiehoitokunnat

  Yläkoulut
  Yleinen edunvalvoja
  Ympäristölautakunta
  Ympäristönsuojelulautakunta

Jaa sosiaalisessa mediassa