Työllisyyspalvelut työnantajalle

Rekrytointiin ja työllistämiseen on monenlaisia palveluita. Ota meihin rohkeasti yhteyttä
  • Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voivat myöntää asiakkaanaan olevan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

    https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/25f7ccd5-1d09-4a16-b765-0dcd21f3a5b4/palkkatuki-tyottoman-palkkauskustannuksiin

  • Jämsä-lisän tavoitteena on tukea jämsäläisten työttömien työllistymistä. Jämsän kaupunki voi maksaa Jämsä-lisää vuosittain myönnettyjen määrärahojen puitteissa Jämsän seudulla toimivalle työnantajalle (yritys, yhdistys, säätiö, seurakunta, yksityinen työnantaja), jos työnantaja palkkaa jämsäläisen työttömän työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen ja TE-toimisto on myöntänyt tätä varten palkkatukea.

  • Työkokeilu on työllistymistä edistävä palvelu, jonka aikana ammatillisia vaihtoehtojaan miettivä henkilö ratkaisee uravalintojaan tekemällä töitä työpaikalla. Työkokeilu ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. Se ei siis myöskään kerrytä kokeilijalle vuosilomapäiviä eikä eläkettä. Useimmiten työkokeiluun osallistuvalle maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

    Lisätietoja löydät https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/60c1a83b-9fbe-452e-b8ce-5706ec699897/tyokokeilun-jarjestaminen-tyopaikalla

    Voit ilmoittaa työkokeilupaikan Jämsän kuntakokeilulle tällä lomakkeella https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6a2340fd-3b7c-44ca-8c8f-a34e8c0d8bf8?displayId=Fin2468151

Näin asioit

Alta Työllisyyspalveluiden yhteystiedot

Eeva Heininen

työllisyyspäällikkö

Merja Huhtala

omavalmentaja

Jaa sosiaalisessa mediassa