Työllisyys­palvelut työnhakijalle

Jämsä on toimelias ja kehittyvä kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa, loistavien kulkuyhteyksien varrella. Kaupungin kivijalkoja ovat vahva teollisuus ja monipuolinen matkailu- ja palvelusektori.

Työllisyys­palvelut työnhakijalle

Jämsä on toimelias ja kehittyvä kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa, loistavien kulkuyhteyksien varrella. Kaupungin kivijalkoja ovat vahva teollisuus ja monipuolinen matkailu- ja palvelusektori.

Työnhakija, kaipaatko apua työllistymisasioissa?

Katso alta vinkit työnhakuun, kouluttautumiseen ja työkyvyn arviointiin.

 • Osa työttömien palveluista siirtyi Keski-Suomen TE-toimistolta Jämsän kaupungille 1.3.2021. Jämsä on mukana työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Keuruun ja Saarijärven kanssa.

  Kuntakokeiluissa tietyt valtion TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

  Asiakaskohderyhmä, sekä kuntien resurssit

  Työllisyyskokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia. Keski-Suomessa työllistämisen kuntakokeiluun osallistuu 2 eri hanketta; Jämsä-Keuruu-Saarijärven, sekä Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu (Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski).

  Työllisyyden kuntakokeilussa siirtyi noin 230 000 asiakasta maanlaajuisesti TE-toimistoilta kunnille. Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kokeilussa siirtyi kuntiin yhteensä reilut 2000 asiakasta ja TE-toimiston henkilöstöä yhteensä 11 henkilötyövuotta. Jämsässä ja Saarijärvellä tehtiin myös työntekijärekrytointia kaupungin työllistämisyksiköihin.

  Kokeilualueilla kuntien asiakkaiksi ohjataan ne työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Lisäksi kokeiluihin siirtyvät kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä, työllistettynä tai työllistymistä edistävissä palveluissa. Kokeilualueelle kuuluminen määritellään kotikunnan mukaan.

  Asiakkaat siirtyvät automaattisesti työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi. Siirtyville asiakkaille ilmoitetaan siirrosta henkilökohtaisesti. Ilmoittautuminen työttömäksi tehdään edelleen TE-toimistoon. TE-toimisto tai oma-asiointi järjestelmä ohjaa asiakkaan kunnan palveluihin, mikäli kriteeristö täyttyy. Alkanut asiakkuus pysyy kuntakokeilussa koko kokeilun ajan, vaikka asiakkaan työllistyisikin välillä.

  Henkilökohtainen palvelu ja omavalmentaja

  Työllistämistä on tehty kaikissa kolmessa kunnassa pitkään ja palvelut ovat jo monipuoliset. Nyt yhteistyö tiivistyy entisestään, päällekkäisiä palveluita karsitaan ja ne tuodaan lähemmäksi asiakasta. Kolmen kunnan yhteisellä kuntakokeilulla on kullakin omat asiointipisteensä, joista asiakas saa henkilökohtaista palvelua yhdestä osoitteesta. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi käytetään jatkossakin sähköistä- ja puhelinasiointia.
  Työnhakija saa Jämsä-Keuruu-Saarijärvi työllisyyden kuntakokeilussa nimetyn omavalmentajan, joka varmistaa asiakkaan ymmärryksen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työllistämiseen liittyvän lainsäädännön ohjaamana, ottaa mukaan tarvittavan yhteistyöverkoston ja koordinoi prosessia ns. yhdestä osoitteesta.

  Työllisyyden kuntakokeilulla haetaan mallia työllisyydenhoidon järjestämiseen tulevaisuudessa hyödyntämällä jo olemassa olevaa kunnan ekosysteemiä.

 • Halutessasi voit lähettää Jämsän työllisyyden kuntakokeiluun suojatun sähköpostin kautta henkilötietoja, muita luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja tai niitä sisältäviä liitteitä.

  1. Lähetä sähköpostitse omavalmentajallesi tai osoitteeseen kuntakokeilu@jamsa.fi pyyntö salatusta sähköpostista
  2. Saat vastauksena salatun sähköpostin
  3. Kun vastaat salattuun sähköpostiin, tulee vastausviesti automaattisesti salattuna takaisin kuntakokeiluun. Tähän viestiin voit liittää salausta vaativia tietoja ja liitteitä

Näin asioit

Alta Työllisyyspalveluiden yhteystiedot

Eeva Heininen

työllisyyspäällikkö

Merja Huhtala

omavalmentaja

Riitta Hyytinen

asiantuntija

Igor Kajander

asiantuntija

Tiina Kurkinen

asiantuntija

Karoliina Luukko

työkykykoordinaattori

Seija Nummelin

omavalmentaja

Matleena Oksanen

omavalmentaja

Sari Peitsenheimo

asiantuntija

Tiina-Mari Pesonen

toimistoapulainen

Marjaana Seelbach

asiantuntija

Satu Soutolahti

TE2024 työllisyysaluejohtaja

Elina Tirkkonen

asiantuntija

Anna-Kaisa Vierinen

asiantuntija

Hannele Vuorimies

omavalmentaja