Kouluttautuminen

Osaamista voi kehittää usealla eri tavalla esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, omaehtoisessa koulutuksessa, lyhytkestoisessa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa sekä rekrytoivissa koulutuksissa.
 • Puuttuuko sinulta ammatillinen koulutus, haluatko kehittää ammattitaitoasi tai opiskella kokonaan uuden alan? Työmarkkinatorilta löydät tietoa eri opiskeluvaihtoehdoista sekä opintojen rahoittamisesta. https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus

  Voit tutustua oppilaitosten koulutustarjontaan ja opiskelutapoihin oppilaitosten nettisivuilla ja  koulutusinfoissa. Erilaisten tutustumismahdollisuuksien kautta voit myös kokeilla kiinnostavia opintoja ennen tutkintokoulutukseen hakeutumista

 • Jos haluat kehittää osaamistasi työttömyyden aikana kannattaa tutustua omaehtoiseen opiskeluun. Omaehtoiseen koulutukseen on mahdollista päästä, jos olet vähintään 25-vuotias ja olet ilmoittautunut työnhakijaksi.

  Omaehtoisten opintojen suunnittelussa on tärkeää ottaa yhteyttä omavalmentajaan. Hän auttaa sinua kartoittamaan mahdollisuutesi saada työttömyysetuutta opintojen aikana ja auttaa sinua myös pohtimaan tulevia työmahdollisuuksia, joita opinnot sinulle tarjoavat.

 • Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa voit suorittaa perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai osan näistä tutkinnoista. Monilla aloilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Maksutonta ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

  Jos harkitset yrittäjyyttä tai aiot aloittaa yritystoiminnan, voit osallistua työvoimakoulutuksena järjestettävään yrittäjäkoulutukseen. Yritystoiminnan aloittamisen voi yhdistää joustavasti yrittäjäkoulutuksen suorittamiseen.

  Jämsässä ja Jämsän lähialueella haussa olevat työvoimakoulutukset löydät klikkaamalla tästä.

 • Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin sekä hankkia osaamista ja tutkinto. Sopimus voidaan tehdä tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.

  Yritykselle oppisopimus tarjoaa hyvän mahdollisuuden rekrytoida ja täsmäkouluttaa henkilöstöä. Suuri osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla töitä tehden ja tarvittavin osin osaamista täydennetään esim. oppilaitoksessa tai verkossa. Työnantajan tehtävänä on huolehtia opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia.

  Oppisopimus perustuu työsopimukseen tai yrittäjyyteen ja edellyttää koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä vähintään 25 viikkotuntia. Työnantaja maksaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

 • Jos olet yli 25-vuotias, opiskellut aiemmin ja sinulta puuttuu tutkinnosta vain pieni osa tai haluat suorittaa jonkin lyhyen täydentävän kurssin, sinulla voi olla mahdollisuus tehdä lyhytkestoisia opintoja ja saada tältä ajalta työttömyysturvaa. Opiskelu voi kestää enintään kuusi kuukautta

Jaa sosiaalisessa mediassa