Sivistystoimi

Jämsän kaupungin sivistystoimen alle kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut sekä musiikki- ja työväenopisto.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa tehdään maailman tärkeintä tulevaisuustyötä yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Toiminnassamme painottuvat tunne- ja vuorovaikutuskasvatus, positiivinen pedagogiikka ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Panostamme henkilöstöresursseihin ja toimiviin työskentelyolosuhteisiin.

Meillä työskentelee varhaiskasvatuksen aluepäälliköitä, opettajia, lastenhoitajia, avustajia ja perhepäivähoitajia sekä varhaiskasvatuksen arjen tukena pedagogisia asiantuntijoita ja varhaiserityiskasvatuksen ammattilaisia.

Perusopetus

Suomen hyvän menestys kansainvälisissä koulusaavutusmittauksissa on paljolti hyvin koulutetun ja työhönsä sitoutuneen opettajakunnan ansioita. Peruskoulu on suomalaisen koulutusjärjestelmän kivijalka ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta.

Toiminnassamme painottuvat keskinäinen luottamus ja vuorovaikutus. Jokainen työntekijä saa tarvittavat puitteet tehdäkseen parhaansa.

Meillä työskentelee rehtoreita, apulaisrehtoreita, luokanopettajia, aineenopettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaajia sekä koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajia. Koulujen arjessa ovat mukana myös tukipalvelujen henkilöstöön kuuluvat.

Lukiokoulutus

Lukio on yleissivistävä koulutus, joka antaa opiskelijalle valmiudet jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Toiminnassamme painottuvat keskinäinen luottamus ja vuorovaikutus. Jokainen työntekijä saa tarvittavat puitteet tehdäkseen parhaansa.

Lukiossamme on noin 250 opiskelijaa ja päätoimisia opettajia 17. Lukiossamme voi suorittaa myös kaksoistutkinnon. Lukion opiskelijoita on mukana Gradian järjestämässä urheiluvalmennuksessa. Toimimme osittain uusissa ja peruskorjatuissa tiloissa Jämsän keskustassa.

 

Kirjasto

Jämsän kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön ajanmukaisen aineistokokoelman yhdessä muun Keski-kirjastoverkoston kanssa.

Palveluaikojen ohella laajat omatoimiajat takaavat palvelun hyvän saavutettavuuden. Tuotamme tapahtumia kaikenikäisille. Palvelulupauksemme mukaisesti panostamme kaikissa tilanteissa lasten ja nuorten lukemiskasvatukseen.

Meillä työskentelee kirjastoammattilaisia informaatikon, kirjastonhoitajan ja kirjastovirkailijan nimekkeillä.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa järjestetään ohjattua toimintaa, tapahtumia ja leirejä erikseen sekä yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ylläpidämme myös uimahallipalvelua, nuorisotilatoimintaa sekä lasten liikennepuistoa. Hanketoiminnan avulla tuotamme myös mm. liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen sekä koulunuorisotyön palveluja. Meillä työskentelee kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan sekä hyvinvointityön ammattilaisia.

Jämsän työväenopisto

Jämsän työväenopisto tarjoaa monipuolista koulutusta ja laaja-alaisia harrastusmahdollisuuksia. Opiskelu ja harrastaminen luovat mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Opetusohjelmassa on vuosittain noin 200 erilaista kurssia. Tarjoamme oppimisen elämyksiä jokaiselle iästä ja asuinpaikasta riippumatta.

Jämsänjokilaakson musiikkiopisto

Jämsänjokilaakson musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää opetussuunnitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta. Musiikkiopistossa opetus on pääsääntöisesti yksilöopetusta. Ryhmäopetusta annetaan kamarimusiikissa, orkesterissa, musiikin perusteissa ja musiikkileikkikoulussa. Perusasteella ja opistoasteella opiskeluun kuuluu olennaisena osana oppilaskonsertit sekä muut esiintymiset.

Jaa sosiaalisessa mediassa