Yritysjärjestelyt/yrityskaupat

Yrityskauppa on yksi tapa ryhtyä yrittäjäksi. Hyvin suunniteltu yrityskauppa tarjoaa oivan mahdollisuuden liiketoiminnasta luopumiseen. Yrityksen myyntiin saattaa liittyä harha siitä, että myynti on nopea ja yksinkertainen toimenpide. Mikäli harkitset yritystoiminnan myymistä tai ostamista, ole yhteydessä neuvojiimme.

Yrityksen myyminen ja ostaminen on aina monivaiheinen prosessi, joka vaatii monen asian huomioonottamista ja asiantuntijoiden yhteensovittamista prosessin eri vaiheissa. Yrityksen myynti voidaan toteuttaa joko myymällä osakkeet/osuudet tai liiketoiminta. Kun yrityksen myynti tulee ajankohtaiseksi tai tulevaisuudessa häämöttäväksi tavoitteeksi, niin sekä ostohalukkuuteen että arvonmääritykseen vaikuttaa vahvasti se, toteutuuko myynti liiketoiminta- vai osakekauppana.
– Liiketoimintakaupassa myydään käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus ja yrityksen erikseen määritelty liikearvo. Osakekaupassa myydään osakkeet eli yhtiö varoineen ja velkoineen. Molemmissa tapauksissa kyse on aina investoinnista, jonka tulisi maksaa itsensä takaisin järkevässä ajassa.

Mitä tehdä, kun ajatus yrityksen myymisestä syntyy?

  • Tarkka määrittely myytävän kaupan kohteesta
  • Käydään läpi yrityksen vahvuudet: ovatko ne strategisia, operatiivisia vai jotain muuta?
  • Onko ostajakandidaatteja olemassa tai niiden kartoitus, mistä löydetään. Mitä myyntikanavia käytetään?
  • Arvonmääritys ja kauppahinnan määritys edellisten vuosien tilinpäätösten ja tulevien vuosien tavoitteiden sekä investointitarpeiden pohjalta

Tietojen kerääminen on aloitettava heti, kun oma halu myynnistä herää. Potentiaalinen ostaja voidaan kohdata koska tahansa. Myytävän yrityksen edustajan on pystyttävä paneutumaan johtamaan prosessia tai annettava se asiantuntijan hoidettavaksi. Yrityksen myynnissä kannattaa käyttää asiantuntijoita, jotta osataan tehdä ostajana ja myyjänä verosuunnittelua, rahoitusneuvottelut, kauppakirjat jne.

Minkälainen on myyntikuntoinen yritys?

  • Toiminta on kannattavaa ja kasvavaa, tavoitteellista sekä mitattavaa
  • Toiminta on hyvin organisoitua ja resurssit on valjastettu tehokkaasti
  • Yritystä johdetaan ammattimaisesti tämän päivän metodeilla ja työkaluilla

Kuka on ostaja ja mistä sen löytyy?

Tyypillisimmin pienen yrityksen ostaja on henkilö, joka on entuudestaan yrittäjälle tuttu tai joka on läheltä seurannut yrityksen elämää. Jokaisen yrityksensä myyntiä suunnittelevan kannattaa kirjata kaikki tuntemansa henkilöt lähipiiristä paperille ja suunnata myyntiponnistelut ensisijaisesti heihin. Ostaja voi siis olla työntekijä, sukulainen tai jopa kilpailija. Oman yrityksen perustaminen on yleisempää, mutta tilastollisesti jopa kolmas olisi valmis ostamaan toimivan yrityksen.

Tuki omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen

Yrityskauppojen järjestelyihin on mahdollisuus saada tukea Maaseuturahaston kautta. Tuki myönnetään ostajalle yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin: erityisesti juridisia, tilitoimisto- ja taloushallintopalveluita tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita. Tuki on 2 500 tai 5 000 €, vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin enintään yhteensä 5 000 euroa samalle tuenhakijalle.
Lue lisää https://www.jamsa.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrittajan-palvelut/yritysneuvonta/rahoitusvaihtoehdot/maaseuturahoitus/

Jaa sosiaalisessa mediassa