Katutyö- ja sijoitusluvat

Kaivulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä katualueella tai muulla yleisellä alueella. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen työn suunniteltua aloitusta.

Kunnossapitolain 14a §:n mukaan katu-, puisto- ja muilla yleisillä alueilla tapahtuvista kaivutöistä tulee tehdä kaivuilmoitus. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-… 669/1978 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Katselmukset

Ennen kaivutyön aloitusta pidetään aloituskatselmus. Hakijalla tulee olla alkukatselmuksessa mukanaan seuraavat asiakirjat:

– johtotiedot (olemassa olevien johtojen sijaintitiedot)
– katutyölupa/sijoituslupa
– suunnitelma kaivusta
– liikenteenohjaussuunnitelma

Kun kaivutyö on tehty ja alue saatettu alkuperäiseen kuntoon, kaivaja tilaa tarkastajalta loppukatselmuksen. Tarkastajan hyväksyttyä työn, hakija luovuttaa kohteen kaupungille takuuajan puitteissa.

Takuuajat ja vahinkojen korvaaminen

Kaivutyön takuuaika on kaksi (2) vuotta päättyen vuosittain 30.9. Vihertöiden osalta takuuaika on kuitenkin yksi (1) vuosi päättyen 31.10. seuraavana vuonna. Luvan saajan on kustannuksellaan korjattava tai korvattava kaikki ne vahingot ja haitat, joita kaivutyöstä mahdollisesti aiheutuu kaupungille tai kolmannelle osapuolelle.

Muut ehdot

Kaivutöissä vaaditaan aina työmaataulut työmaalle. Niistä tulee ilmetä rakennuttaja, työn tarkoitus ja kesto sekä urakoitsijan ja vastuuhenkilön yhteystiedot. Putkirikko- ja muissa äkillisissä tilanteissa kaivuulupa tulee hakea jälkikäteen.

Jaa sosiaalisessa mediassa