Yksityistiet

Yksityistieavustuksia voivat hakea kaikki Jämsän kaupungin alueella sijaitsevat tiekunnat.

  • Yksityistielle tulee olla perustettuna tiekunta. Sen voi perustaa maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse omassa perustamiskokouksessa.
  • Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasaisina maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.
  • Avustettavan tien varrella tulee olla vakituista asutusta
  • Tiekunnan on kokoonnuttava vuosittain tai vähintään joka 4. vuosi.
  • Hakemus on täytettävä asiallisesti ja allekirjoitettava (hoitokunta: puheenjohtaja ja hoitokunnan jäsen)
  • Hakemukseen on liitettävä jäljennös viimeisen tilikauden tilinpäätöksestä.
  • Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lain 84 § mukaisesti kunnan avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään”.

Yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Yksityistieavustuksia voivat hakea kaikki Jämsän kaupungin alueella sijaitsevat tiekunnat.

”Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019.
Lain 84 § mukaisesti kunnan avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään”.

Vuoden 2023 yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy 31.3.2024.

Hakemuslomakkeen voi noutaa myös osoitteesta Teollisuuskatu 10 tai Jämsän kaupungin neuvonnasta Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä arkisin klo 9-15 välisenä aikana.

Lisätietoja: toimistosihteeri Erja Nieminen, puh. 040 712 2525

Ohjeet

Täytä kaikki pakolliset tiedot

Kun olet täyttänyt lomakkeen, paina lähetä ja tämän jälkeen toimita liitteet ( tilinpäätös ja tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirja) osoitteeseen (kirjoita sähköpostin aiheeksi Yksityistien kunnossapidon avustushakemuksen liitteet ja tiekunnan tai tien nimi) : yksityistiet@jamsa.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa