Suunnittelu

Katusuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille. Suunnittelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kiinteistön omistajilla on mahdollisuus saada tietoa suunnitelmista ja vaikuttaa suunnitelmiin esim. suunnittelun aikana pidettävässä yleisötilaisuudessa. Katusuunnitelmaehdotusten valmistuttua suunnitelmat asetetaan virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi, jolloin kiinteistönomistajilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan.

Katusuunnitelmat sisältävät tietoa:

  • katualueen liikennejärjestelyistä
  • kadun korkeusasemasta
  • pintamateriaaleista
  • kuivatusjärjestelyistä

Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa istutukset sekä mahdollisesti rakenteet ja laitteet kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Muita suunnitelmia

  • liikennemerkki- ja liikenteenohjaussuunnitelmat
  • vesihuoltosuunnitelmat
  • puisto- ja torisuunnitelmat

 

Suunnitelmat

Jaa sosiaalisessa mediassa