Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jämsän kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen.

 Mielenterveys- ja päihdepalvelut hyvinvointialueen verkkosivuilla

 Aikuisten mielenterveys ja päihdepalvelujen puhelinnumerot hyvinvointialueen verkkosivuilla  

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehdään hoidon tarpeen arviota ja tarjotaan eri mittaisia hoitojaksoja sekä
ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen palvelua kaikille täysi-ikäisille kuntalaisille ja heidän läheisilleen.

Hoitosuunnitelma tehdään aina yksilöllisesti ja potilaan kanssa yhteistyössä. Hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan hoitoon liitetään tarvittavia ammattilaisia. Moniammatillisessa yhteistyössä voi toimia esimerkiksi lääkäreitä, sairaanhoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kunnan muiden tahojen tai kolmannen sektorin kanssa.

Hoidon tarve määrittelee yksilöllisesti hoitojakson pituuden, joka voi vaihdella yhdestä kontaktista pidempiin terapeuttisiin jaksoihin. Kaikkea hoitoa ohjaa lait, asetukset sekä näyttöön perustuvat suositukset ja käytänteet.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin voi hakeutua ottamalla puhelimitse yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalvelujen ENSILINJAN numeroon, jossa sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvion. Käytämme esitietojen keräämiseen sähköistä Terapianavigaattori.fi -palvelua, jonka pyytämät tiedot kannattaa käydä täyttämässä ennen yhteydenottoa hoitoon ohjautumisen sujuvoittamiseksi.

Täytä Tervapianavigaattori www.terapianavigaattori.fi/

Älä kirjaa Terapianavigaattoriin henkilötietojasi kuten nimeä tai henkilötunnusta!

Ota Terapianavigaattorin koodi talteen (koodi voimassa kuukauden)

Soita Ensilinjan numeroon 020 630 6025 ma-to klo 8-14, pe klo 8-13

Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä eli voit jättää takaisinsoittopyynnön.
Palvelusta soitetaan takaisin pääasiallisesti saman päivän aikana.

Osastosihteerit palvelevat ma-to klo 8-15.30, pe 8-14
Potilaat ja yhteistyötahot voivat jättää viestiä työntekijöille osastosihteereiden kautta.

Mielenterveyskeskus puh. 050 433 83 44
Nuorisopsykiatria puh. 040 152 0055
Päihdepalvelut (A-klinikka) puh. 040 712 2572
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä

Kuhmoisten sivuvastaanotto maanantaisin ja keskiviikkoisin.
Osoite: Orivedentie 3, 17800 Kuhmoinen
Puh. 050 433 8344

Puhevammaiset, kuurot ja huonokuuloiset voivat varata vastaanottoajan tai perua varatun ajan tekstiviestillä numeroon 050 4338344. Tekstiviestissä tulee olla lähettäjän koko nimi, henkilötunnus ja ajanvarauksen syy.

Terveys- ja sosiaalitoimen aukioloaikojen ulkopuolella sosiaalipäivystyksen hoitaa Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys
josta saa apua myös ympärivuorokautisesti kriisi- ja onnettomuustilanteissa. Myös kriisikeskus Mobile palvelee Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaita Kriisikeskusmobile.fi

Mielenterveyskeskus

Mielenterveyskeskuksen hoitoon tullaan ENSILINJAN kautta. Hoito on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Mielenterveyskeskuksen palvelut ovat yli 18-vuotiaille.
Mielenterveyskeskus auki ma-to klo  8 – 16, pe klo 8 – 14
Osoite Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
puh. 050 433 83 44

A-klinikka

A-klinikka toimii avohoidollisena erityispalveluyksikkönä peli- ja päihderiippuvaisuusongelmaisille. Päihdepalvelussa ei ole ikärajaa eikä lähetettä tarvita. Hoitoon hakeudutaan ENSILINJAN KAUTTA.
A-klinikka auki ajanvarauksella ma-to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14.15.
Osoite Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
puh. 040 712 2572

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Kotisatama

Tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen, sairaalahoidon estäminen ja elämänlaadun parantaminen.

Kotisatamaan tullaan asiakkaaksi nuorisopsykiatrian poliklinikan, mielenterveyskeskuksen tai A-klinikan lähettämänä.

Kotisatama on avoinna arkisin ma – to klo 8:15 – 15:45 ja pe klo 8:15 – 14:00
Osoite Saksalankatu 1, 42100 Jämsä
Puh. 040 531 0572

Puhevammaiset, kuurot ja huonokuuloiset voivat varata vastaanottoajan tai perua varatun ajan tekstiviestillä numeroon 050 433 8344.  Tekstiviestissä tulee olla lähettäjän koko nimi, henkilötunnus ja ajanvarauksen syy.

Tukea arkeen -tiimi

Tukea Arkeen –tiimi toimii mielenterveyskuntoutujan tukena mm. sairaalasta kotiutuessa, voinnin huonontuessa, arjen taitojen harjoittelussa ja lääkityksen toteutumisen tukena. Tapaamiset toteutuvat pääsääntöisesti kotikäyntinä tai asiointiharjoitteluna.

Tukea Arkeen –tiimin hoitoon tullaan A-klinikan, mielenterveyskeskuksen tai nuorisopsykiatrian poliklinikan ohjaamana.

Tiimin tukena toimii myös kuntoutuksen ohjaaja, joka tekee tarvittaessa kuntoutumisen tueksi palveluohjausta.

Tapaamiset toteutuvat ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14 välillä. Yhteyden työntekijöihin saa oman työntekijän tai mielenterveyskeskuksen sihteerin kautta puh. 050 433 83 44.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin ohjaudutaan asumispalvelun tarvetta arvioivan tiimin kautta, johon kuuluu mm. lääkäri, kuntoutuksenohjaaja ja Jämsän kaupungin asumispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä. Sopiva asumispalveluyksikkö määräytyy asiakkaan tuen tarpeen mukaan.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee 13–17 -vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Hoitoon pääsemiseksi tarvitaan lähete, jonka voi saada esim. kouluterveydenhoitajalta, sosiaalityöntekijältä tai lääkäriltä.

Työryhmässä toimii nuorisopsykiatri, psykologi ja kaksi sairaanhoitajaa.

Osoite/yhteydenotot Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Avoinna: ma – to klo 8 – 15:30  ja pe klo 8 – 14
Puh. 040 152 0055

Puhevammaiset, kuurot ja huonokuuloiset voivat varata vastaanottoajan tai
perua varatun ajan tekstiviestillä numeroon 050 433 8344.
Tekstiviestissä tulee olla lähettäjän koko nimi, henkilötunnus ja ajanvarauksen syy.

Lasten psykiatria

Lastenpsykiatrin vastaanotto on Jämsässä yhtenä päivänä viikossa. Lastenpsykiatri toimii yhteistyössä perheneuvolan kanssa. Lastenpsykiatrin vastaanotolle tullaan lähetteellä.

Perhepalvelukeskus /Perheneuvola
Sairaalantie 11
42100 Jämsä

Jaa sosiaalisessa mediassa