Jämsä Tehdas – yhteisöllinen etätyötila

Tietoja hankkeesta:

Jämsä Tehdas – Ketterien kokeilujen yhteisöalusta osaamiselle, yrittämiselle ja oppimiselle

Rahoittaja

Keski-Suomen liiton myöntämä rahoitus Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE)

Toimenpiteet:

Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan Jämsän etätyötilaa kohti monipuolista, toimivaa fyysistä ja digitaalista yhteisöalustaa. Laajennuksella tähdätään kaupungin elinvoiman vahvistamiseen.

Yhteisöalustalla halutaan rakentaa liiketoiminnan mahdollisuuksia, tunnistaa ja monipuolistaa osaamistarpeita sekä aktivoida toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeella vaikutetaan myös Jämsän imagon ja brändin näkyvyyteen.

Tavoitteet:

  • Siirtyä etätyötilasta yhteistyöalustaksi ja synnyttää aktiivisia
    yhteistyöverkostoja
  • Vahvistaa Jämsän elinvoimaa ja näkyvyyttä työnteon ja yrittämisen paikkakuntana
  • Luoda edellytyksiä uusille yrityksille ja työpaikoille
  • Saada mukaan 300 yritystä/organisaatioita ja myötävaikuttaa 5 uuden yrityksen sekä 10 uuden työpaikan syntyyn

Jaa sosiaalisessa mediassa