TIKKA -tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua

Tiedot hankkeesta

Rahoittaja

Keski-Suomen liiton myöntämä rahoitus Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Tavoitteet:

  1. Synnyttää, edistää ja vauhdittaa TKI – toimintaa alueen Pk yrityksissä ja rakentaa toimintamalli, jonka avulla yritykset oppivat hyödyntämään oppilaitosten ja korkeakoulujen TKI-palveluja
  2. Tunnistaa Jämsän elinvoimaedun (EVE) potentiaaliset idut ja veturit maakunnallisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kehyksessä
  3. Linkittää tutkimus- ja innovaatioekosysteemit Jämsän elinvoimaedun (EVE) rakentamiseen
  4. Syventää teollisten avainalueiden organisaatioiden yhteistyötä maakunnallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin
  5. Selvittää suljetun paperitehtaan hyödynnettävyys vihreän siirtymän TKI – konseptien testaamiseen, pilotointiin ja demonstrointiin
  6. Selvittää innovaatiokasvatuksen käynnistämisen edellytykset Jämsän seudun oppilaitoksissa

Jaa sosiaalisessa mediassa