Hankkeet

Jämsän kaupungin elinvoiman rakentamisessa elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet tulevat olemaan erittäin tärkeässä roolissa.

Toteutuneet hankkeet

 • Yritysneuvonnan, Osaava Jämsä -hankkeen jatkotoimenpiteiden sekä yritysprosessien kehittäminen

  Toteutusaika: 1.6.2020-31.12.2021

  Rahoittaja: Keski-Suomen liitto

  Tavoitteet:

  • Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen
  • Jämsän kaupungin yrityspalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen
  • Etätyöosaamisen ja mahdollisuuksien edistäminen
  • Paikallisen kysynnän elvyttäminen korona

  Osaava Jämsä 2 -jatkohanke on jatkoa 1.8.2019 käynnistyneelle Osaava Jämsä hankkeelle. Tarkoituksena on jatkaa työpaikka- ja paikkakuntamielikuvan kehittämistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä toimenpiteenä on jatkaa ns. työnantajakorttien tuottamista, jotta jämsäläiset työnantajat ja työmahdollisuudet tulisivat paremmin esille. Lisäksi jatketaan myös työnantajaverkostojen tarvepohjaista rakentamista, missä sote-työnantajien kanssa päästiin hyvään vauhtiin jo aiemman hankkeen aikana. Uutena elementtinä hankkeeseen on sisällytetty Jämsän kaupungin yrityspalveluiden tukeminen ja kehittäminen. Lisäksi tarkoitus on toteuttaa toimenpiteitä, joilla etätyöosaamista ja etätyön tekemisen mahdollisuuksia parannetaan Jämsässä.

  Hankkeen toteutukseen liittyen on tehty muutoshakemus. Hankeaikaa on pidennetty vuoden 2021 loppuun saakka. Lisäksi hankkeen sisältöä tarkennettiin siten, että vuoden 2021 aikana hankkeessa tuotetaan artikkeli- ja videosisältöjä.

  Sisällöntuotannon tavoitteet:

  • Paikallisen kysynnän elvyttäminen – Esitellään jämsäläisiä palveluyrityksiä teemalla ”Näitäkin palveluita Jämsässä on tarjolla”.
  • Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen – Esitellään jämsäläisiä työnantajia ja sitä, millaista työtä Jämsässä voi tehdä.
  • Positiivisten mielikuvien vahvistaminen Jämsästä työntekemisen ja asumisen paikkana. – Esitellään jämsäläisiä henkilötarinoita työntekemisestä ja asumisesta Jämsässä.

  Petteri Koskinen

  yhteisömanageri / Jämsä Tehdas

 • Esteettömän aistipolun toteuttaminen

  Toteutusaika:1.5.2020 – 31.3.2021

  Rahoittaja: Ympäristöministeriö

  Hankkeen kuvaus:

  Jämsän hankkeen tavoitteena on toteuttaa esteetön aistipolku (Path of Senses) Jämsän kaupungin keskustan
  puistoympäristöihin ja tuoda tarjolle aistielämyksiä kaikille aisteille: maku-, haju, näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Aistipolun luonnosta kumpuavia aistielämyksiä on tarkoitus rikastuttaa esimerkiksi taidetta ja teknologiaa yhdistävillä laitteilla ja erilaisilla rakenteilla. Reitin varrelle tulleen toteuttamaan opastauluja, joihin merkitään aistisymbolit (nenä, käsi, silmä, suu, korva) ja joilla opastetaan vierailijat kiinnittämään huomionsa johonkin erityiseen kohteeseen.

  Kaupunkisuunnittelussa ihmisten mieltymyksiä on pitkään tutkittu valokuvien avulla. Jämsässä kokonaiskuvan
  muodostamisessa lähestymisnäkökulma on moniaistinen. Se tarkoittaa, että keskustan puistoympäristöjä tarkastellaan kaikkien aistien synnyttämien kokemusten ja tunnetilojen avulla. Kokonaiskuvan perusteella syntyy käsitys keskustan puistojen, jokivarren ja rakennetun ympäristön osatekijöistä.

  Anna-Liisa Juurinen

  elinvoimajohtaja

  Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski
 • Hanke päättyi 31.5.2021

  Kehittämisyhtiö Jämsek Oy valmisteli ja haki rahoituksen v. 2018 lopulla Himos-Jämsän alueen matkailun edistämiseksi käynnistyneille #HimosJämsä ja SOTU – somella tulosta -yritysryhmähankkeille. Keski-Suomen Ely-keskus myönsi hankkeille yhteensä n. 215 000 € rahoituksen. 22 matkailu- ja palvelualan yrittäjästä koostuva kokonaisuus on tehnyt kehitystyötä Himos-Jämsän esiintuomiseksi monipuolisena matkailukohteena ja aktiviteettien keskuksena. Hanketta koordinoi Jämsek Oy/Jämsän kaupunki yhdessä jyväskyläläisen markkinointikumppani FlowHouse Oy:n kanssa.

 • Prosessi, jolla vahvistetaan Jämsän ja jämsäläisten työnantajien vetovoimaa

  Hankkeen toteutusaika 1.6.2019-31.5.2020.

  Lisätietoja hankkeesta löydät liitteestä

   

Jaa sosiaalisessa mediassa