Yrittäjyyden ja elinvoiman kehittämisen painopisteet

Yrittäjyyden ja elinvoiman kehittämisen painopisteet

Jämsän kaupunki on valinnut neljän elinvoiman kärkiteemaa:

 • elinvoimainen yhteisö
 • yritysten toimintaympäristö
 • lumovoima
 • matkailu

Näistä jokainen vaikuttaa olennaisesti elinkeinon ja yrittäjyyden kehittymiseen Jämsässä.

Yritysten toimintaedellytysten tukeminen on jaettu kolmeen tavoitteeseen:

 • yrittäjän kaupunki
 • yhteistyöstä kasvua
 • osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen.

Yrittäjän kaupunki – yritysten mukanaoloa elinvoiman kasvattamisessa vahvistetaan:

 • Yhteisiä neuvontapalveluprosesseja kehittämällä
 • Yritysvaikutusten arviointia lisäämällä
 • Hankintakulttuuri, joka mahdollistaa myös paikallisten yritysten osallistumisen hankintoihin

Yhteistyöstä kasvua – elinvoimaa lisätään yhteistyön kautta:

 • Monipuolisella yritysneuvonnalla
 • Yritysverkostoja kokoamalla
 • Yhteishankkeita johtamalla

Osaavan työvoiman saatavuutta edistetään:

 • Koulutuksen kehittämiseen osallistumalla
 • Työnantajaverkostoja kokoamalla
 • Sijoittumispaketteja rakentamalla

Jaa sosiaalisessa mediassa