SASU – Sujuvan asumisen palvelut

Tiedot hankkeesta

Rahoittaja

Keski-Suomen liiton myöntämä rahoitus Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

SASU-hankkeen tavoitteet

SASU-hankkeen tavoitteena on saada Jämsän seudulle uusia yrityksiä, työpaikkoja ja Jämsään siirtyvää työntekoa. Hankkeen avulla pyritään lisäämään Jämsän vetovoimaa asumiseen ja yrittämiseen sekä helpottamaan sijoittumista laadukkailla ja kohdentuvilla sijoittautumisen palveluilla. Asumisen ja sijoittautumisen palvelut suoraviivaistuvat ja asioinnista tulee eri kohderyhmille helpompaa.

Hankkeessa kehitettäviä teemoja ovat:

  • asumisen ja sijoittautumisen uudet palvelumallit ja niiden kokeilut
  • asumalla ja sijoittautumalla uutta työtä, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa
  • asumisen tulevaisuus ja uudet innovaatiot
    uudet asumisen viestintämallit

Jaa sosiaalisessa mediassa