Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta ja avustusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Business Finlandin kaikki rahoitusmuodot https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu

  • Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.
  • Innovaatiosetelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.
  • Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 6 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä. Voit käyttää tämän summan ostaaksesi palveluita yhdeltä tai useammalta palveluntuottajalta.
  • Yrityksesi voi saada setelin vain kerran.
  • Avustus maksetaan yrityksellesi sen jälkeen, kun olet hyväksynyt palveluntuottajan toimittaman työn ja maksanut tämän palkkion.

  Lisätietoa Business Finlandin sivuilta innovaatioseteli 

  • Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea.
  • Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla. Tempo-projektin jälkeen yrityksenne voi edetä tutkimus- ja kehittämisprojektiin.
  • Tempo-rahoitus on enintään 60 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 80 000 euroa.
  • Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Maksamme rahoituspäätöksen jälkeen 70 prosenttia rahoituksesta ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä.
  • Rahoitus on kilpailtua ja jokainen vähimmäiskriteerit täyttänyt yritys ei automaattisesti saa rahoitusta. Business Finland arvioi aina päätöstä tehdessään yrityksen liiketoimintaa kokonaisuutena: kilpailuetua ja kasvusuunnitelmaa, tiimiä ja rahoituksen riittävyyttä.
  • Jos yrityksesi on yli 5-vuotias, tutustu Market Explorer -rahoituspalveluun.

  Lisätietoa Business Finlandin Tempo-rahoituksesta

  • Market Explorer -rahoitus on tarkoitettu yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, joilla on oma, vähintään idea- tai pilotointivaiheessa oleva tuote, palvelu tai liiketoimintamalli.
  • Ratkaisulla on oltava uskottava kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla. Market Explorer -rahoituksella voit hankkia tietoa yrityksellesi uudesta kansainvälisestä markkinasta.
  • Market Explorer -projektin jälkeen tunnet markkinatilanteen ja voit käynnistää operatiiviset toimenpiteet ratkaisun viemiseksi kansainvälisille markkinoille
  • Market Explorer -rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa myöhemmin takaisin.
  • Rahoitus on tarkoitettu ostettujen asiantuntijapalveluiden ja yrityksen omien kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijoiden kustannuksiin.
  • Projektille työskentelevät henkilöt voivat olla yrityksen vanhoja työntekijöitä tai projektia varten palkattavia henkilöitä. Sen lisäksi hyväksymme muita kustannuksia korkeintaan 20 prosenttia ostopalvelujen ja rahapalkkojen summasta.
  • Market Explorer -rahoituksen määrä on 5000–40 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia projektisi kustannuksista. Market Explorer -projektisi kokonaisbudjetti voi siis olla 10 000–80 000 euroa.

  Lisätietoa Business Finlandin Market-Explorerista

Jaa sosiaalisessa mediassa