Finnveran rahoitukset ja takaukset

Finnveran lainat

Finnveran rahoitusratkaisut yritystoiminnan eri vaiheisiin, kuten yrityksen perustamiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja investointeihin. Asiantuntijamme auttaa oikean rahoituksen löytymisessä. Ensisijainen rahoitusmuoto on takaus, mutta yritys voi hakea lainaa myös suoraan Finnverasta. Myönnämme yritykselle lainaa vain osana sovittua kokonaisrahoitusta, joten neuvottelethan aina rahoitushankkeestasi ensin pankkisi kanssa. Alla yleisimpiä rahoitusmuotoja.

Finnveran kaikki rahoitusmuodot https://www.finnvera.fi/rahoitus/lainat

  • Yrittäjälaina omistusjärjestelyihin yrityksen osakkaalle
  • Yrittäjälaina on henkilökohtainen laina yrityksen osakkaalle tai toiminnan jatkajalle. Lainaa voidaan käyttää omistajanvaihdoksiin, omistusjärjestelyihin tai osakeyhtiön uuden osakkaan mukaantulon rahoittamiseen ja se voidaan myöntää useammalle saman yrityksen osakkaalle.
  • Yrittäjälaina ei sovellu yrityksen käyttöpääomatarpeen rahoitukseen eikä yrityksen ainoaksi rahoitusmuodoksi.
  • Lainan vähimmäismäärä on 20 000 euroa.
  • Lainan määrä harkitaan tapauskohtaisesti rahoitustarve, lainansaajan taloudellinen tilanne ja takaisinmaksukyky huomioiden.
  • Laina-aika on tyypillisesti 5–6 vuotta, kuitenkin aina enintään 12 vuotta.

  Tarkempaa tietoa löydä Finnveran sivuilta https://www.finnvera.fi/rahoitus/lainat

  • Finnvera-laina investointeihin, omistusjärjestelyjen rahoitukseen ja käyttöpääomatarpeeseen.
  • Finnvera-laina (investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.
  • Yrityksen kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteys omaan pankkiinsa kokonaisrahoituksen suunnittelua varten. Usein rahoitustarve voidaan ratkaista myös käyttämällä Finnveran takaustuotteita (alkutakaus, pk-takaus ja Finnvera-takaus).
  • Finnvera-laina sopii pienille ja keskisuurille yrityksille.
  • Finnvera-lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa. Lainaa käytetään pääsääntöisesti osana pankin myöntämää kokonaisrahoitusta.
  • Laina-aika on yleensä 3–15 vuotta investoinnin luonteesta ja koosta riippuen.

  Tarkempaa tietoa löydä Finnveran sivuilta https://www.finnvera.fi/rahoitus/lainat

  • Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.
  • Suomessa toimivalle pk-yritykselle, jonka toimintaa hankkeen on edistettävä. Rahoitus soveltuu tietyin edellytyksin myös pk-yritystä suuremmalle yritykselle.
  • Rahoituksen kohteena olevan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa. Rahoitus ei voi kohdistua suoranaisesti viennin rahoitukseen eli käyttötarkoituksena ei voi olla pelkästään myyntikonttorin perustaminen.
  • Kansainvälistymislainaa voivat hakea yritykset, joissa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.
  • Laina- tai takausaika on yleensä enintään 10 vuotta, joista kaksi ensimmäistä lainavuotta voivat olla lyhennysvapaita. Vakuus neuvotellaan tapauskohtaisesti.

  Tarkempaa tietoa löydä Finnveran sivuilta https://www.finnvera.fi/rahoitus/lainat

  • Siltarahoitus on avustusten maksua edeltävälle ajalle. Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran rahoitusta, jolla paikataan yrityksen rahoitustarvetta myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.
  • Yritys voi hakea väliaikaista rahoitusta suoraan Finnverasta tai omasta pankista, jolloin Finnveran on mahdollista taata pankin myöntämää rahoitusta.
  • Siltarahoituksen myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva myönteinen avustuspäätös.
  • Myönnettävän Finnveran siltalainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja lainan määrä voi olla enintään 70 % avustuksen määrästä.
  • Finnveran laina maksetaan takaisin avustusvaroilla avustusten maksupäivinä. Yrityksen tulee kuitenkin maksaa lainan pääoma ja korot Finnveralle viimeistään velkakirjan mukaisina eräpäivinä.

  Tarkempaa tietoa löydä Finnveran sivuilta https://www.finnvera.fi/rahoitus/lainat

Finnvera takaus

Finnvera tarjoaa omavelkaisia takauksia vakuudeksi yritysten rahoitustarpeisiin eri vaiheissa: perustaminen, investoinnit, kasvu ja kansainvälistyminen. Pk-yritys voi käyttää Finnveran takauksia vakuutena pankeilta, rahoitus- tai vakuutusyhtiöiltä saamilleen luotoille ja muille vastuusitoumuksille. Suomen valtio vastaa Finnveran myöntämistä takauksista.

Finnveran kaikki takausmuodot https://www.finnvera.fi/rahoitus/takaukset

  • Alkutakaus auttaa uusia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin kotimaan investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin
  • Alkutakaus on tarkoitettu yrityksille, jonka rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä.
  • Finnveran takausosuus velkakirjalainasta voi olla enintään 80 %.
  • Kerralla myönnettävän yksittäisen alkutakauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa ja enimmäismäärä on 80 000 euroa.
  • Oma pankkisi hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta.

  Tarkempaa tietoa löydät Finnveran sivuilta https://www.finnvera.fi/rahoitus/takaukset

  • Pk-takaus kasvuhakuisen yrityksen lainan vakuudeksi
  • Finnveran pk-takaus auttaa yli kolme vuotta toimineita kasvuhakuisia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin kotimaan investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin.
  • Pk-takaus on tarkoitettu EU:n pk-määritelmän täyttävälle pk-yritykselle, jonka ensirekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut yli kolme vuotta. Yritys voi olla kotimainen yhtiö tai rekisteröity toiminimi, ei kuitenkaan osuuskunta eikä rekisteröity yhdistys.
  • Finnveran takausosuus velkakirjalainasta on aina 80 %. Pk-takauksella taattavan velkakirjalainan enimmäismäärä on 150 000 euroa.
  • Kerralla myönnettävän yksittäisen pk-takauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa ja enimmäismäärä on 120 000 euroa.
  • Oma pankkisi hakee pk-takausta puolestasi Finnveralta.

  Tarkempaa tietoa löydät Finnveran sivuilta https://www.finnvera.fi/rahoitus/takaukset

  • Kansainvälistymistakaus ulkomaisen liiketoiminnan rahoittamiseen
  • Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen vakuudeksi.
  • Kansainvälistymistakaus voi olla enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.
  • Käyttötarkoituksena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvun rahoitus. Myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voi tulla kysymykseen.
  • Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä
  • Kansainvälistymistakausta voivat hakea yritykset, joissa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä ja liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

  Tarkempaa tietoa löydät Finnveran sivuilta https://www.finnvera.fi/rahoitus/takaukset

 • Tarvitseeko yrityksesi käyttöpääomarahoitusta vientituotteiden valmistamiseksi tai ostajalle myönnetyn maksuajan rahoittamiseen? Viennin kotimaiset vakuustarpeet katetaan vientitakauksilla

  • Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus).
  • Finnveran takausosuus on enintään 80 % rahoittajan myöntämästä lainasta tai muusta rahoitussitoumuksesta.

  Vientitakauksia voi saada seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoittaminen, kuten viennin valmistuskustannusten ja vientitoimituksiin tarvittavien raaka-aineostojen rahoittaminen
  • viennin toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoittaminen (ostajalle myönnetyn maksuajan rahoittaminen)
  • toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet (tarjousajan vakuus, ennakkomaksun takaus, työ-, toimitus- ja takuuajan vakuus).

  Tarkempaa tietoa löydät Finnveran sivuilta https://www.finnvera.fi/rahoitus/takaukset

Jaa sosiaalisessa mediassa